Nyheder Women in front of computer

Nyheder

Få den nyeste information om vores services og tjenester

Services

Hardcover original newspapers are taken off the shelf
Vi leverer en lang række services til landets biblioteker. De spænder vidt og omfatter blandt andet digitaliserede artikler og aviser, materialer på fremmedsprog og meget andet godt.

Fjernlån

Book stacks and miniature globe
Som kompetencecenter for fjernlån støtter vi de danske bibliotekers lånesamarbejde. Det Kgl. Bibliotek hjælper med at skaffe materiale fra hele verden og deler viden.

Sproglige minoriteter

Linguistic minorities
Det Kgl. Bibliotek støtter bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter i Danmark. Vi tilbyder materialer på op mod 20 sprog, som dit bibliotek kan benytte via forskellige abonnementsordninger.

Samlinger

Reading room with classic green reading room lamps. The Royal library
Både borgere og biblioteksmedarbejdere kan benytte mange af Det Kgl. Biblioteks tjenester til borgerne i Danmark. Vi har en række tjenester og samlinger, som du kan benytte.

Latest news