Værktøjer

Vi er Danmarks kompetencecenter, når det gælder fjernlån og dokumentlevering. For at dele vores viden har vi samlet en "værktøjskasse" af tips og know-how.

Gamle værktøjer til snedkerarbejde
Foto: Colourbox

Det Kgl. Bibliotek som kompetencecenter

Som kompetencecenter for fjernlån hjælper vi bibliotekerne med at skaffe materialer fra hele verden. Herunder finder du tips til:

De generelle retningslinjer for Det Kgl. Biblioteks ydelser og services til bibliotekerne. Se Bestilling, fornyelse, priser m.m.

Det er gratis at låne fra Det Kgl. Bibliotek. Vi kræver dog betaling for visse ydelser.

Se Bestilling, fornyelse, priser m.m. hvor du finder beskrivelser af alt om lån, fornyelser, hjemkaldelser, rykkere og annulleringer på bestillinger, leveringstider, klausuleret materiale, og erstatninger.

Alle folkebiblioteker har mulighed for at sende bestillinger fra Danbib til Det Kgl. Biblioteks fjernlån. Enten ved en almindelig bestilling på en funden post eller via ”Skaf-funktionen”. Vi tager os af fremskaffelsen. Når du bestiller, sender Danbib en kvittering til dit fjernlånsmodul, som ved en almindelig Danbib-bestilling.

Bestiller et bibliotek en udenlandsk bog udgivet indenfor de seneste to år, indkøbes den af os, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer.

Andre forslag til køb sendes til accession@kb.dk eller via ”Skaf-funktionen” i Danbib.

I Netpunkt er det muligt at verificere materiale i en række udenlandske baser.

Baserne ArticleFirst, BibSys, Libris og WorldCat kan nås gennem brugergrænsefladen i Netpunkt. I Bibsys og Libris er det muligt at verificere materiale, mens det er muligt at sende en direkte bestilling til Det Kgl. Bibliotek via ArticleFirst og WorldCat.

Digitale dokumenter online kan afkorte vejen til et fjernlån betragteligt.

Få kort indgang til det nemme og lynhurtige fjernlån og open access

Indblik i det praktiske arbejde

Vi har publiceret en række små artikler om vores arbejde med fjernlån. Artiklerne fokuserer på det praktiske arbejde med fjernlån og giver et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne, når vi skaffer fjernlån hjem.