Det Kgl. Bibliotek genåbner fjernlånsservice

Vi tager hul på det nye år med et glædeligt budskab. Vi genåbner vores fjernlånsservice for landets biblioteker.

Medarbejder bærer en stak bøger med verdenskort i baggrunden
Foto: Thomas Søndergaard

31. august 2020 åbnede vi for lån fra vores egne samlinger, og nu åbner vi for fjernlån fra andre biblioteker.

Der åbnes for at skaffe bøger, artikler og andet materiale, f.eks. cd og dvd, fra andre biblioteker. Det sker via søgning i biblioteksdatabaser i Danmark og i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har i samlingerne.

Når bibliotekerne opretter skaf-bestillinger i Netpunkt, vil vi gerne bede om, at bibliotekerne bestiller på Det Kgl. Biblioteks hovednummer 800010. Dette vil lette vores interne behandling af bestillingerne.

Læs mere om fjernlån til danske biblioteker.

Vores fysiske tidsskrifter er endnu ikke eksponeret med en lokalisering i Danbib, men de er på trapperne. Indtil tidsskrifterne er tilgængelige for bestilling, henstiller vi til, at man ikke bruger skaf-bestillingsservicen til at bestille Det Kgl. Biblioteks egne tidsskrifter.

Vi glæder os til at deltage i det interurbane lånesamarbejde igen!

Har I spørgsmål vedr. fjernlån så kontakt Det Kgl. Biblioteks fjernlån