Folkebibliotekernes Depotfunktion sættes på pause for nu

Vi laver serviceeftersyn på Folkebibliotekernes Depotfunktion i løbet af sommeren 2021, så vi efterfølgende bedre kan holde trit med jeres kassationsarbejde.

Medarbejder henter materialer mellem kompaktreoler

Thomas Søndergaard

Vi kan konstatere, at der er godt gang i ”kassationssæsonen” derude. Eller sagt på en anden måde: Vi modtager rigtigt meget materiale fra jer. Også lidt mere end vi har brug for og kan nå at håndtere løbende.
 
Stikprøver viser nemlig, at vi skal have efterset vores normtal i systemet, før det igen fungerer optimalt. Vi forventer at genstarte tjenesten på den anden side af sommerferien 2021.
 
Læs mere om Folkebibliotekernes Depotfunktion