Forårets møder i Netværk for lånesamarbejde

Vi inviterer nu til forårets møder i Netværk for lånesamarbejde. På møderne er der mulighed for at udveksle nyheder, erfaringer og best practice med andre entusiaster.

Fotomanipulation med flyvende bøger mod blå himmel
Foto: Colourbox

I Netværk for lånesamarbejde mødes medarbejdere fra landets folkebiblioteker og deler deres faglighed. Netværket mødes to gange årligt på møder i Aarhus og Ballerup med identiske dagsordner.

Praktiske oplysninger

Forårets møder finder sted:

  • Tirsdag den 31. maj 2022 på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus
  • Torsdag den 2. juni 2022 på DBC i Ballerup

Tilmeldingsfrist

Sidste chance for tilmelding til møderne er tirsdag den 10 maj.

Pris

Deltagelse i netværksmøderne er gratis. Ved tilmelding af flere medarbejdere fra samme folkebibliotek er prisen kr. 500,- pr. ekstra person.

Program

Program for netværksmødet
9.45 - 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 - 10.15 Velkomst og præsentation
Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek
10.15 - 11.45

Status fra Det Kgl. Bibliotek – Nationalt Lånecenter
Henrik Haagensen og Else Refstrup

  • Lånesamarbejde, revision af retningslinjer
  • Nyt bibliotekssystem og afledte effekter i forhold til lånesamarbejdet
  • Nye kilder i Brønden/ v bl.a. Rosa Andersen Gentofte Bibliotekerne
  • Digital Artikelservice
11.45 - 12.45 Frokost
12.45 - 14.15

Status fra DBC
Nanna Agergaard, Bettina Andersen og Sarah Hvidberg

  • Bibliotek.dk
  • VIP-basen
  • Lånesamarbejde, Netpunkt og BOB
14.15 - 14.45 Kaffe og kage
14.45 - 15.15

Danmarkshistorien.dk

Astrid Ølgaard Schriver

15.15 - 15.30 Eventuelt, opsamling og næste møde

 

Hvem kan deltage?

Netværket blev oprindeligt etableret i 2009 for ansatte på folkebibliotekerne, og der har siden været en stor tilslutning til netværket fra ansatte på alle typer af biblioteker. Vi er meget glade for den store interesse for vores netværk. Interessen har faktisk været så stor, at vi er nødsaget til at henholde os til det oprindelige kommissorie - at målgruppen er ansatte på folkebibliotekerne inden for arbejdsområdet.

Se evt. kommissorie for netværket

Vi vil sideløbende udbyde webinarer, kurser og lignende for at imødekomme det informationsbehov, som andre biblioteksansatte måtte have i forhold til lånesamarbejdet.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet

Sorry… This form is closed to new submissions.