Mediestream Folkebibliotek holder "åbent hus" lidt endnu

Gennem perioder med lukninger og genåbninger af biblioteker og andre institutioner har Mediestream Folkebibliotek haft perioder med fri adgang for borgerne. Den seneste åbning fortsætter en stund

Udklip fra historiske danske avissider
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Gennem de lange perioder med nedlukning af de danske biblioteker har Det Kgl. Bibliotek i samarbejde med rettighedshaverne sikret en fri adgang til de 6 mio. historiske danske avissider i Mediestream Folkebibliotek. Det har betydet, at borgerne har kunnet tilgå tjenesten fra alle lokationer, også hjemmefra.

Aftalen betyder, at så længe biblioteker og arkiver er lukkede, er der fri adgang til tjenesten.

Borgeradgang lidt endnu

Nu hvor biblioteker og andre institutioner genåbner, er det tid til at overveje hvornår Mediestream Folkebibliotek vender tilbage til "hverdagen", hvor adgangen sker via bibliotekernes lokationer.

Det er desværre ikke alle biblioteker, der kan garantere publikumsadgang, da vi fortsat oplever delvise nedlukninger i dele af landet. I respekt for dette opretholder vi den frie borgeradgang en stund endnu. Dog med en fast "bagkant" lydende på 17. juni 2021.

Arkiverne kommer med

Når vi vender tilbage til "hverdagen" med adgang fra bibliotekernes lokationer, vil det være med en vigtig udvidelse af adgangen til også at omfatte lokalarkivernes lokaler. I det omfang dit bibliotek har tegnet abonnement for 2021 og har tilmeldt arkivernes IP-adresser, er der også adgang fra arkiverne

Vi har været meget glade for, at det er lykkedes at få disse aftaler med rettighedshavene på plads, for vi ved, at mange har efterspurgt muligheden for at læse i aviserne hjemmefra.