Muligheder for artikler mens Videnskabelige Artikler er suspenderet

Artikeltjenesten Videnskabelige Artikler er i øjeblikket lukket. Tjenesten giver brugere af bibliotek.dk mulighed for at bestille artikler, som ellers er forbeholdt universitetsstuderende og forskere.

Tidsskriftstabel på laptop
iStock

Der er flere muligheder for at skaffe artikler ud over almindeligt fjernlån, mens tjenesten Videnskabelige Artikler er suspenderet. Der findes en del Open Access tidsskrifter, som det er muligt at skaffe artikler fra. Danske Open Access tidsskrifter kan som hovedregel fremsøges i bibliotek.dk.

Tidsskrift.dk – indeholder ca. 150 faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter, der er tilgængelig for alle. Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Den danske forskningsdatabase – indeholder ca. 1 mio. forskningspublikationer. Det er en dansk portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Databasen dækker publiceret litteratur bl.a. videnskabelige artikler og phd. afhandlinger.

Udenlandsk Open Access er sværere tilgængeligt, men en rigtig god kilde er Directory of Open Access Journals (DOAJ) fra Lund Universitet. DOAJ indeholder mere end 14.000 tidsskrifter indeholdende ca. 4,4 mio artikler fra 130 lande.

Brug licenserne

Folkebiblioteker, der har tegnet licens på f.eks. Infomedia, Pressreader og RB Digital Magazines, har mulighed for at give deres borgere adgang til artikler herfra.

Foruden artikler fra aviser, giver Infomedia adgang til artikler fra ca. 500 fagblade og magasiner, og de fleste biblioteker har abonnement. Magasiner omfatter bl.a. Alt om data, Illustreret Videnskab og Ugeskrift for læger. Licensen til Pressreader giver adgang til 7000 udenlandske aviser og magasiner fra 120 forskellige land. RB Digital Magazines giver adgang til ca. 350 hovedsagelig engelsksprogede magasiner, men der er også en håndfuld danske tidsskrifter.