Vi åbner for bestilling af fysiske tidsskrifter og artikler

Når Danmark og landets folkebiblioteker igen åbner, står vi klar til at modtage bestillinger på tidsskrifter og artikler.

Fjernlån - det praktiske arbejde
Foto: Maarten van den Heuvel/Unsplash

Vi er nu klar til igen at kunne modtage bestillinger på fysiske tidsskrifter. Dette gælder både bestillinger oprettet via Netpunkt, bibliotek.dk samt via Digital Artikelservice.

Det har været en lang og kompliceret proces at få vores nye system tilpasset til at kunne håndtere processerne fra bestillingsmodtagelse til intern proces og leverance, men nu skulle teknikken være på plads.

Lanceringen vil ske i to tempi:

  • Synliggørelse af Det kgl. Biblioteks beholdninger af fysiske tidsskrifter i Danbib således, at der igen kan bestilles via Netpunkt og bibliotek.dk.
  • Markedsføring og relancering af Digital Artikelservice i forhold til folkebibliotekerne med tegning af abonnement.

Alt efter om der kommer en forlængelse af Covid-19 restriktionerne, som vi også er underlagt, forventer vi at kunne åbne for bestillinger ultimo marts 2021.