Digital Artikelservice Statistik 2016

Tabellen (excel) indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på måneder, kvartaler og kumuleret. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til bib

Smartphone med opadgående statistikkurve
Foto: Det Kgl. Bibliotek