Digital Artikelservice Statistik 2018

Tabellen (Excel) indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på kvartaler. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til biblioteket og samlet ant

Smartphone med opadgående statistikkurve
Foto: Det Kgl. Bibliotek