Hvilke sprog har vi?

Hvert år køber vi ind på op mod 20 sprog. Sprogvalget bygger på demografi, efterspørgsel og hvor svært sproget er at indkøbe, katalogisere og udlåne.

Sprogvalg af minoritetssprog

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Hvert år køber vi bøger på op til 20 forskellige sprog. Beslutningen, om hvilke sprog vi vælger at anskaffe, er afhængig af flere faktorer. Først og fremmest ser vi på, hvilke sprog bibliotekerne efterspørger. Derefter vurderes efterspørgslen i forhold til Danmarks demografi og befolkningstilvækst. Til sidst vurderes mulighederne for indkøb, katalogisering og udlån af bøger på det pågældende sprog.