Møde i Netværk for lånesamarbejde juni 2024

Traditionen tro afholdt Det Kgl. Bibliotek, i samarbejde med DBC og Centralbibliotekerne, møde i Netværk for lånesamarbejde 3. - 4. juni 2024 i Aarhus på KB Victor Albecks Vej og i Ballerup hos DBC.

Møde i Netværk for lånesamarbejde på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Møde i Netværk for lånesamarbejde på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus

Foto: Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek

Møde i Netværk for lånesamarbejde blev afholdt for 16. år i træk med engagerede deltagere fra 55 forskellige biblioteker. 

Status fra Det Kgl. Bibliotek

På mødet blev det synliggjort, hvordan fjernlånsbestillinger håndteres. Kun 3 % af bestillingerne må helt opgives, mens resten resulterer i levering fra biblioteker, egen samling eller bliver indkøbt.

Det er nu, i samarbejde med DBC, lykkedes at optimere de automatiske beskeder mellem bibliotekernes systemer. Derudover er 171 ud af 205 titler fra tidsskrift.dk nu tilgængelige i brønden, og der arbejdes på at bruge BOB-basen til at se status på bibliotekernes transaktioner i det nationale lånesamarbejde.

Præsentation af Nota

Nota fusionerede med Det Kgl. Bibliotek pr. 1. januar 2024 og præsenterede deres services, som inkluderer klassiske biblioteksservices samt skole- og studieservices. Der var en god dialog om, hvordan folkebiblioteker og Nota kan supplere hinanden i forhold til brugerne.

Møde i Netværk for lånesamarbejde ved DBC i Ballerup
Møde i Netværk for lånesamarbejde ved DBC i Ballerup

Foto: Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek

Status fra DBC

DBC præsenterede en opsamling på idriftsættelsen af det nye bibliotek.dk, herunder de nye funktioner og dem, der fortsat arbejdes på. Der blev diskuteret fremtidige udviklingsmuligheder, og desuden er DBC i gang med at udvikle nyt Netpunkt og BOB, og en arbejdsgruppe er nedsat. I den forbindelse er der gennemført interviews med forskellige biblioteker. Implementeringen af det nye Netpunkt vil ske løbende.

Status fra Centralbibliotekerne

Centralbibliotekerne (CB'erne) har anskaffet en ny national licens, ’Transparent Languages Online’, som allerede viser fine brugsresultater. Læsekredssæt vil nu få sin egen placering i materialeoverbygning.dk, og materialer mærket med ’OVE’ kan bestilles direkte i det lokale CMS. Forhandlinger om en ny rammeaftale mellem CB’erne og Kulturministeriet er i gang. Derudover blev CB’ernes fælles servicedeklaration for lånesamarbejdet gennemgået, og der blev peget på, at der via centralbibliotek.dk er adgang til to onboarding-forløb for bibliotekernes medarbejdere: 

Diskussion og feedback

Dagen blev afsluttet med en diskussion blandt deltagerne om to emner: 'Hvordan man lokalt arbejder med kompetenceudvikling' og 'Hvordan kan man på bibliotekerne formidle de services og muligheder, som Nota tilbyder?'. Der var en god diskussion og spørgelyst, og der vil blive samlet op på den feedback, som diskussionen gav anledning til.