Nyheder Kvinder foran computer

Nyheder

Få den nyeste information om vores services og tjenester

Brug os

Services

Indbundne originalaviser tages ned fra hylde

Vi leverer en lang række services til landets biblioteker. De spænder vidt og omfatter blandt andet digitaliserede artikler og aviser, materialer på fremmedsprog og meget andet godt.

Fjernlån

Bogstakke og miniatureglobus

Som kompetencecenter for fjernlån støtter vi de danske bibliotekers lånesamarbejde. Det Kgl. Bibliotek hjælper med at skaffe materiale fra hele verden og deler viden.

Sproglige minoriteter

Sproglige minoriteter

Det Kgl. Bibliotek støtter bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter i Danmark. Vi tilbyder materialer på op mod 20 sprog, som dit bibliotek kan benytte via forskellige abonnementsordninger.

Samlinger

Læsesal med klassiske grønne læsesalslamper. Det Kgl. Bibliotek

Både borgere og biblioteksmedarbejdere kan benytte mange af Det Kgl. Biblioteks tjenester til borgerne i Danmark. Vi har en række tjenester og samlinger, som du kan benytte.

Populære services