Stor bevilling til digitalisering og synliggørelse af dansk dramatik

Det Kgl. Bibliotek har modtaget en fondsbevilling på 4,1 mio. fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til at digitalisere og synliggøre dansk dramatik for alle!

Arkiv på Det Kgl. Bibliotek, hvor Danmarks dramatiske værker står klar til digitalisering
Et kig ind i arkivets gemmer, hvor Danmarks dramatiske DNA står klar til digitalisering.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

I samarbejde med Danske Dramatikere vil Det Kgl. Bibliotek de kommende år digitalisere, tilgængeliggøre og formidle ca. 12.000 nyere danske dramatiske værker fra 1950 og helt op til i dag.  Dette giver en unik mulighed for, at alle kan læse dramatik, om det er hjemme fra sofaen, i klasselokalerne eller et helt tredje sted. Med den særlige aftalelicens, der blev indgået i 2021, er der nemlig mulighed for at gøre opført upubliceret dramatik tilgængelig. Det Kgl. Bibliotek er nationalt arkiv for opført upubliceret dramatik, som på nuværende tidspunkt kun er tilgængeligt på læsesal på Det Kgl. Bibliotek i København.

Seniorforsker fra Teatersamlingen Anna Lawaetz siger:
     ”Det er et stort løft for dramatikken som litterær form, at den nu bliver tilgængelig på tværs af landet. Jeg er sikker på, at det at læse dramatik, kan være med til at udvikle den demokratiske samtale.”

Jokum Rohde, næstforperson for Danske Dramatikere supplerer:
    ”Den danske dramatik fra det moderne Danmark, der opstår efter besættelsen, bliver nu i stor stil tilgængeliggjort via Det Kgl. Bibliotek, hvilket er intet mindre end sensationelt. Det betyder, at alle nu kan dykke ned i den dramatiske måde at forstå og registrere verden på udenom teatrets begrænsninger i tid og sted.”

Projektet går i luften august 2024. De første manuskripter vil være tilgængelige i begyndelsen af 2025. En del af projektet handler om at formidle dramatikken via folkebibliotekerne, og her er et større beløb sat af til honorarer til dramatikere, ligesom der vil være en indsats målrettet gymnasier.