Fjernlån

Som kompetencecenter for fjernlån støtter vi de danske bibliotekers lånesamarbejde. Det Kgl. Bibliotek hjælper med at skaffe materiale fra hele verden og deler viden.

Servicedeklaration

Medarbejde med bogvogn blandt reoler
Her finder du en oversigt over servicemål, muligheder og regler, når det gælder lån og fjernlån, samt særlige låneregler for biblioteker.

Bibliotekskataloger

Gamle katalogskuffer
Vi har samlet en række bibliotekskataloger fra hele verden. Samlingen fremhæver primært kataloger med fri adgang og med søgeflader på hovedsprogene: engelsk, fransk, tysk og spansk.

Open access

Hænder taster på laptop
Hvordan finder vi open access artikler og bøger? Open Access betyder umiddelbar, online og gratis adgang til publikationer uden restriktioner for slutbrugeren.

Populære services