Mediestream Folkebibliotek

Mediestream Folkebibliotek gør det muligt at læse i udvalgte historiske danske aviser fra perioden 2001 og bagud i tid, indtil ophavsretten bortfalder (100 år).

Historiske danske avisforsider

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Mediestream er Det Kgl. Biblioteks indgang til digitale samlinger af dansk kulturarv i form af aviser, radio, tv og reklamefilm. Den fulde adgang til indholdet i Mediestream kan tilgåes ved fysisk tilstedeværelse på Det Kgl. Biblioteks lokationer. Men folkebiblioteker har mulighed for at tilbyde deres brugere adgang til aviser fra perioden før 2001 og indtil ophavsretten bortfalder efter 100 år, ved at tegne abonnement på 'Mediestream Folkebibliotek'.

Produktet 'Mediestream Folkebibliotek' er dermed Det Kgl. Biblioteks forsøg på at åbne de digitaliserede kulturskatte for biblioteker og borgere. I forhold til eksisterende produkter giver Mediestream Folkebibliotek helt nye muligheder for at læse helsides avissider digitalt.

På nuværende tidspunkt er der adgang til en udvalgt samling af historiske aviser fra den nævnte periode, hvor rettighedsforholdene er særligt gunstige for distribution til folkebibliotekerne.

Indhold

Mediestream Folkebibliotek gør det muligt at læse i udvalgte historiske aviser fra perioden før 2001 og indtil ophavsretten bortfalder efter 100 år. Tjenesten tæller ca. 6,5 mio. avissider fordelt på 67 titler. Indholdet består af hele aviser med digitaliserede helsider. Du læser artiklerne i deres ”oprindelige miljø” af tidsbeslægtede artikler og annoncer.

Adgang fra biblioteker og arkiver

Abonnement på Mediestream Folkebibliotek giver adgang til de historiske aviser på alle computere på bibliotekets betjeningssteder. Adgangen er IP-styret på samme måde som en række lignende digitale bibliotekstjenester. Desuden har biblioteket mulighed for at tilvælge adgang fra lokal- og stadsarkiver (ikke Landsarkiver) i bibliotekets hjemkommune.