Kontakt

Har du spørgsmål til lån, bestillinger, fornyelser eller andre services, er du meget velkommen til at kontakte os.

Terninger med kontaktikoner
Foto: Colourbox

Generel kontakt

Generel kontakt omkring Det Kgl. Biblioteks services til biblioteker: forbiblioteker@kb.dk

Hvis det er nødvendigt at rykke Det Kgl. Bibliotek for bestilt materiale, kan det ske ved henvendelse til fjernlaan.aarhus@kb.dk. Undlad at sende rykkere før der er gået 3 uger fra den oprindelige bestillingsdato. Rykkere kan ikke foretages via Danbib.

Forslag til køb sendes til bogkoeb.pka@kb.dk.

Bestiller et bibliotek en udenlandsk bog udgivet indenfor de seneste 2 år, indkøbes den af Det Kgl. Bibliotek, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer.

bcfi@kb.dk

Henvendelser omkring bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter

e-depot@kb.dk

Spørgsmål om Folkebibliotekernes Depotfunktion og understøttelse af bibliotekernes kassationsproces.

Det Kgl. Biblioteks netværk for udveksling af erfaringer og best practice omkring bibliotekernes lånesamarbejde.

Ønsker du at tilmelde dig netværket så send en mail til forbiblioteker@kb.dk.