Kontakt

Har du spørgsmål til lån, bestillinger, fornyelser eller andre services, er du meget velkommen til at kontakte os.

Terninger med kontaktikoner

Foto: Colourbox

Generel kontakt

Generel kontakt omkring Det Kgl. Biblioteks services til biblioteker: forbiblioteker@kb.dk

Hvis det er nødvendigt at rykke Det Kgl. Bibliotek for materiale, der er bestilt fra udlandet, kan det ske ved henvendelse til fjernlaan.aarhus@kb.dk.

Undlad at sende rykkere, før der er gået tre uger fra den oprindelige bestillingsdato.

Folkebiblioteker kan stille forslag til indkøb af udenlandske titler til Bibliotekernes materialeoverbygning.

Henvendelser omkring bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter sendes til fs@kb.dk.

Spørgsmål om Folkebibliotekernes Depotfunktion og understøttelse af bibliotekernes kassationsproces sendes til e-depot@kb.dk.