Statistik for Mediestream Folkebibliotek

Dit biblioteks forbrug i Mediestream Folkebibliotek: Det Kgl. Bibliotek publicerer oversigter over bibliotekernes aktivitet på Mediestream Folkebibliotek.

Avisudklip med artikler om statistik
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek publicerer oversigter over bibliotekernes aktivitet på Mediestream Folkebibliotek.

Det sker i form af Excel-opgørelser, hvor alle tilmeldte bibliotekers forbrug opgøres.

Du får ikke blot opgørelse over antallet af avissider, der er set og/eller downloadet. Du kan, hvis du ønsker det, se hvilke avistitler og avissider, der er efterspurgt, og hvornår de er hentet. Af flere årsager er vi dog ikke i stand til at publicere, hvor mange brugere (og hvilke), der har benyttet Mediestream Folkebibliotek.

Sådan læser du tallene

I excelarket finder du en opgørelse over dit biblioteks forbrug af avissider fra den periode, et abonnement på Mediestream Folkebibliotek giver adgang til:

Dit biblioteks samlede forbrug i Mediestream

Denne opgørelse supplerer ovenstående med forbruget af avissider, som er ældre end 100 år. Disse sider er i forvejen frit tilgængelige men kan danne et helhedsbillede af interessen for digitaliserede danske aviser.

I Excel-opgørelsen finder du tre faner

Samlet licensbrug eller Komplet brug

Her ser du hvert enkelt biblioteks forbrug af streams og download (hvor begrebet "stream" betyder "sidevisning", og "download" betyder "downloadet avis"). Fanen indeholder en samlet opgørelse over bibliotekets forbrug (kolonne E og F) samt kolonnerne A og B, som viser bibliotekets forbrug af hhv. streams og download.

Pivottabel

Her kan den trænede Excel-bruger dykke ned i detaljerne. Se hvilke avistitler, der efterspørges, hvilke årstal der er bud efter, hvilke sider og meget, meget mere.

Rådata

Det siger næsten sig selv: al aktivitet i tjenesten og detaljer omkring titler, tidspunkter, sider osv. med én linje for hver af de mere end 66.000 transaktioner i Mediestream Folkebibliotek