Statistik for Mediestream Folkebibliotek

Dit biblioteks forbrug i Mediestream Folkebibliotek: Det Kgl. Bibliotek publicerer oversigter over bibliotekernes aktivitet på Mediestream Folkebibliotek.

Avisudklip med artikler om statistik

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek publicerer oversigter over bibliotekernes aktivitet på Mediestream Folkebibliotek.

Det sker i form af Excel-opgørelser, hvor alle tilmeldte bibliotekers forbrug opgøres.

Du får ikke blot opgørelse over antallet af avissider, der er set og/eller downloadet. Du kan, hvis du ønsker det, se hvilke avistitler og avissider, der er efterspurgt, og hvornår de er hentet. Af flere årsager er vi dog ikke i stand til at publicere, hvor mange brugere (og hvilke), der har benyttet Mediestream Folkebibliotek.

Sådan læser du tallene

I Excel-arkene får du en oversigt over dit biblioteks forbrug af avissider fra den pågældende abonnementsperiode (år).

Du får du to opgørelser:

  • "Forbrug i Mediestream Folkebibliotek": Opgør forbruget af avissider fra de udgivelsesår som et abonnement giver adgang til (nyere aviser).
  • "Forbrug i Mediestream": Inkluderer forbrug af ældre rettighedsfrit materiale (aviser ældre end 100 år).

I Excel-opgørelsen finder du to faner

Samlet licensbrug

Her ser du hvert enkelt biblioteks forbrug af streams og download (hvor begrebet "stream" betyder "sidevisning", og "download" betyder "downloadet avis"). Fanen indeholder en samlet opgørelse over bibliotekets forbrug.

Rådata

Det siger næsten sig selv: al aktivitet i tjenesten og detaljer omkring titler, tidspunkter, sider osv. med én linje for hver af de mange tusinde transaktioner i Mediestream Folkebibliotek. Her kan den trænede Excel-bruger dykke ned i detaljerne. Se hvilke avistitler, der efterspørges, hvilke årstal der er bud efter, hvilke sider og meget, meget mere.

Download årlige statistiker for avisservice