Tip om søgning og indhold

Hvilket indhold har du adgang til i Mediestream? Hvordan søger du optimalt i digitaliserede avissider og hvordan begrænser du dine søgeresultater?

Udklip fra gamle danske aviser

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Indhold - 10 eller 6,5 millioner avissider

Et abonnement på Mediestream Folkebibliotek giver dit biblioteks brugere samt kommunens lokal- og stadsarkiver adgang til ca. 6,5 mio. digitale danske avissider fra perioden 1920 til 2001. I tillæg til disse indeholder Mediestream allerede 5 mio. avissider fra tiden før 1920, hvor adgangen ikke er begrænset af ophavsretslige årsager. Det er derfor et samlet udbud på langt over 10 mio. sider, som møder dit biblioteks brugere. Samlet set er der materiale fra perioden 1666 til 2001. Derfor benytter vi det runde tal 10 mio. i markedsføringsmaterialet.

Søgestrategi for indscannet tekst

Indholdet i Mediestream Folkebibliotek er hele avissider indscannet med tekstgenkendelse (OCR). Dvs. alle dine søgeord vil blive genfundet i overskrifter, annoncer, brødtekst, billedtekster osv. Din søgestrategi bør derfor være anderledes end søgning i traditionelt strukturerede baser. Det kan være nyttigt at benytte operatorer som AND, OR, anførselstegn etc. Mediestream Folkebibliotek understøtter disse. Læs mere om søgestrategi på Mediestream.

Mediestream - Hvordan er aviserne digitaliseret

Søg kun i det, du har adgang til

Mediestream har et indhold, som ikke er dækket af et abonnement på Mediestream Folkebibliotek. Dels er der aviser, som ikke er omfattet af abonnement på Mediestream Folkebibliotek, og dels er der radio, tv og reklamefilm. For at frasortere søgning (og søgeresultater) på disse er det en god idé at markere radioknappen "Søg kun i det, du har adgang til". Dermed afgrænses brugerens søgning til "kun" at omfatte de ca. 10 mio. avissider.

Adgang og kopiering

Mediestream Folkebibliotek er en "walk-in-tjeneste". Dvs. den er tilgængelig på det abonnerende biblioteks (og tilhørende arkivers) lokationer, på samme måde som nogle andre kendte artikelservices. Brugerne må downloade, kopiere og distribuere indholdet i Mediestream Folkebibliotek til personligt brug. Biblioteket må benytte indholdet i tjenesten til markedsføring og omtale af Mediestream Folkebibliotek, men må ikke distribuere materialet digitalt til brugere eller andre institutioner.

Abonnerende biblioteker og avistitler

Det Kgl. Bibliotek administrerer og supporterer Mediestream Folkebibliotek. Vi opdaterer løbende listen over avistitler i tjenesten. Der kommer nemlig nye til løbende. Listen over abonnerende opdateres løbende, efterhånden som nye kommer til. Se listen over avistitler og biblioteker.