Rettigheder for biblioteker og brugere

Hvor har borgerne adgang til mediestream folkebibliotek, og hvordan må de benytte indholdet?

Paragraftegn på papir

Foto: Colourbox

Hvor?

Mediestream Folkebibliotek fungerer som en "brug på stedet tjeneste". Det betyder, at alle biblioteksbrugere, der besøger bibliotekets lokaliteter, kan benytte tjenesten. Bibliotekets lokalitet(er) er defineret ved det pågældende biblioteks adresse(r). Adgangen er IP-styret på samme måde som en række lignende digitale bibliotekstjenester. Desuden har biblioteket mulighed for at tilvælge adgang fra lokal- og stadsarkiver (ikke Landsarkiver) i bibliotekets hjemkommune.

Adgangsstyring

Adgangen er styret via IP-adresser på de omhandlede lokationer, enten på lokaliteternes publikums- og arbejdsterminaler eller via et IP-styret netværk. Det er derfor forudsat, af de omhandlede lokaliteter er offentlige og offentligt tilgængelige og har åbent for et offentligt publikum. Desuden er det en forudsætning af de IP-adresser som tildeles adgang kun dækker det omhandlede bibliotek eller arkivs lokaliteter og dets tilsigtede publikum.

Hvor meget?

Når et bibliotek har tegnet abonnement på Mediestream Folkebibliotek, er der ubegrænset adgang til søgning, visning, download, print etc. på et ubegrænset antal enheder på bibliotekets adresse(r).

Fildeling, print og download

Med adgangen til Mediestream Folkebibliotek følger den enkelte brugers ret til, frit og ubegrænset, at fremstille kopier til personlig brug. dvs. at den enkelte bruger må printe, downloade og på andre måder lagre indhold fra tjenesten.

Det er ikke tilladt hverken bruger eller bibliotek at distribuere indholdet af tjenesten. Biblioteket har dog lov til at foretage eksemplarfremstilling, jfr. nedenstående beskrivelse.

Eksemplarfremstilling og eksemplardeling

For brugerne gælder der de samme regler for kopi og eksemplarfremstilling som ved bibliotekets øvrige materialer. Den enkelte bruger må fremstille en kopi, fysisk eller digital af emnet.

For biblioteket gælder, at der må fremstilles en kopi til afhentning på adressen. Biblioteket må IKKE fremstille eksemplarer til fysisk eller digital forsendelse.

PR-rettigheder

Biblioteket må gerne anvende indhold fra Mediestream Folkebibliotek i forbindelse med demonstration, fremvisning og markedsføring af tjenesten. Det kan for eksempel være på infoskærme, i udstillinger, nyhedsbreve etc.

Undtagelser til PR-rettigheder

I et begrænset omfang har en række kunstnere, fotografer, tekstforfattere etc. (eller deres efterkommere) nedlagt forbud mod, at deres materiale genanvendes som beskrevet i afsnittet "PR-rettigheder". Ønsker biblioteket at benytte illustrationer eller tekst med tydeligt angivet ophav, er det nødvendigt at kontrollere nedenstående lister over rettighedshavere, der har nedlagt forbud.

Kunstnere og fotografer udenfor aftale: se mere her

Tekstforfattere og komponister udenfor aftale: se mere her