Folkebibliotekernes Depotfunktion

Det Kgl. Bibliotek har udviklet en webservice kaldet Folkebibliotekernes Depotfunktion, der har til formål at understøtte bibliotekernes processer med hensyn til kassation af monografisk materiale.

Gamle bøger

Colourbox

Hensigten er, at Det Kgl. Bibliotek kun modtager det materiale, som man ønsker at indlemme i forhold til bibliotekets definerede normtal for forskellige materialetyper. Det Kgl. Bibliotek modtager årligt ca. 10.000 materialer via Depotfunktionen, så den er vigtig i forhold til at sikre at materialerne fortsat er tilgængelig for alle borgere.

Ved kassation af et biblioteks sidste eksemplar af en titel, laves der via Cicero automatisk et opslag i Det Kgl. Biblioteks base, som melder tilbage, om normtallet for den pågældende titel er opfyldt eller ikke. Systemet bygger på en direkte online kommunikation med det Kgl. Biblioteks system. Det er derfor nødvendigt for folkebiblioteker at aktivere depotfunktionen via Cicero.

Hvis en titel skal leveres til Det Kgl. Bibliotek, sendes den med kørselsordningen til Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, tydeligt mærket Folkebibliotekerne Depotfunktion. Bibliotekerne bedes være opmærksomme på ikke at sende defekt materiale. Biblioteket skal heller ikke gøre forsøg på at fjerne stregkoder og anden mærkning.

Hvis et bibliotek har nogle udvalgte danske materialer, som de ønsker at forære Det Kgl. Bibliotek som gave, kan det også lade sig gøre efter forudgående aftale.