Folkebibliotekernes Depotfunktion

Vi har udviklet en webservice kaldet Folkebibliotekernes Depotfunktion, som understøtter bibliotekernes kassation af monografisk materiale.

Gamle bøger

Foto: Colourbox

Hensigten er, at vi kun modtager det materiale, som vi ønsker at indlemme i forhold til vores definerede normtal for forskellige materialetyper. Vi modtager årligt ca. 10.000 materialer via Depotfunktionen, så den er vigtig i forhold til at sikre, at materialerne fortsat er tilgængelig for alle borgere.

Ved kassation af et biblioteks sidste eksemplar af en titel laves der via Cicero automatisk et opslag i Det Kgl. Biblioteks base. Opslaget viser, om normtallet for den pågældende titel er opfyldt eller ikke. Systemet bygger på en direkte online kommunikation med vores system. Det er derfor nødvendigt for folkebiblioteket at aktivere depotfunktionen via Cicero.

Hvis en titel skal leveres til os, sendes den med kørselsordningen til Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, tydeligt mærket Folkebibliotekernes Depotfunktion. I skal være opmærksomme på, at I ikke sender os defekt materiale. I behøver i øvrigt ikke at gøre forsøg på at fjerne stregkoder og anden mærkning.

Har I nogle udvalgte danske materialer, som I ønsker at forære os som gave, kan det også lade sig gøre efter forudgående aftale.