Netværk for lånesamarbejde

Netværket er et forum for erfaringsudveksling og faglig udvikling mellem biblioteksmedarbejdere med fokus på lånesamarbejdet mellem landets biblioteker.

Flyvende bøger mod blå himmel

Foto: Colourbox

Det Kgl. Biblioteks netværk for lånesamarbejde er forum for diskussion og erfaringsudveksling inden for det nationale fjernlånssamarbejde. Her udveksler biblioteksmedarbejdere fra landets folkebiblioteker erfaringer, ideer, best practice, inspiration og initiativer i samarbejdet mellem de deltagende biblioteker.

Netværket fungerer som en naturlig forlængelse af de opgaver, Det Kgl. Bibliotek løser i forbindelse med Overbygningsfunktionen.

Møderne er informative, brugerdrevne og altid opfyldt af livlige diskussioner af alle aspekter af det danske lånesamarbejde.

Netværket mødes to gange årligt, og der afholdes et øst og et vest møde hver gang - med samme dagsorden og oplægsholdere, så vidt det er muligt.

Mødet i vest holdes altid på Det Kgl. Bibliotek - Victor Albecks Vej, Aarhus.

Det er gratis at deltage for én deltager pr. bibliotek. Ved tilmelding af flere deltagere opkræves et gebyr.

Da netværket er etableret, og da emnerne ofte er fortløbende, er det en fordel, hvis de deltagende biblioteker repræsenteres af faste deltagere.

Møderne annonceres via nyhedsbrevet ”For biblioteker”. Det er via samme nyhedsbrev, vi formidler mødereferater og andre informationer fra møderne.

Det Kgl. Biblioteks netværk for lånesamarbejde blev etableret i 2009.

Formål

Det nationale biblioteksnetværk ”Netværk i lånesamarbejde” skal medvirke til at sikre udvikling af best practice, inspiration, sparring og samarbejde mellem de deltagende biblioteker. Netværket skal definere og videreudvikle morgendagens kompetencer inden for fjernlån. Det er tænkt som et supplement til de konferencer og kurser, der i forvejen udbydes. Deltagerne får større mulighed for en kontinuerlig dialog om emnet, og dermed kan deltagerne mere konkret bidrage og præge indholdet.

Baggrund

Det Kgl. Bibliotek samarbejder med biblioteker over hele verden og formidler årligt cirka 100.000 lån fra danske og udenlandske biblioteker. En voksende andel af disse lån er til bibliotekerne, hvor Det Kgl. Bibliotek fungerer som formidler af enten lån, kontakt eller begge dele. Det Kgl. Bibliotek er med sin funktion som Overcentral for folkebibliotekerne tovholder og facilitator for netværket, der blev dannet i 2008.

Deltagere i netværksgruppen

  • Medarbejdere som arbejder med fjernlån på folkebibliotekerne i Danmark
  • Deltagerne bør bestræbe sig på at deltage ved alle møder for at sikre kontinuitet i netværket
  • Hvert folkebiblioteksvæsen kan sende en deltager uden beregning. For efterfølgende deltagere vil der blive opkrævet en afgift for deltagelsen

Mødeaktivitet og sted

Der holdes to møder pr. år, typisk i marts og november. Møderne afholdes med enslydende dagsorden i øst og vest. Møderne i vest afholdes altid på Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej.

Indhold

  • Fremme samarbejde og synergiudnyttelse mellem Det Kgl. Bibliotek og bibliotekerne inden for fjernlån
  • Update på diverse nyheder samt informationer om og fra leverandører. DBC og Det Kgl. Bibliotek deltager hver gang med indlæg, øvrige indlæg planlægges ad hoc
  • Tendenser og udfordringer inden for feltet

Mødeform/mødeledelse Mødeledelse og opsamling fra møderne varetages af Det Kgl. Bibliotek. Det er hensigten at veksle mellem oplæg, struktureret dialog og arbejde i mindre grupper.

Tilmelding: send en mail til forbiblioteker@kb.dk

Referater og andet materiale udsendes i artikelform via For biblioteker.