Netværk for lånesamarbejde

Netværket er et forum for erfaringsudveksling og faglig udvikling mellem biblioteksmedarbejdere med fokus på lånesamarbejdet imellem landets biblioteker.

Flyvende bøger mod blå himmel

Colourbox

Det Kgl. Biblioteks netværk for lånesamarbejde er forum for diskussion og erfaringsudveksling inden for det nationale fjernlånssamarbejde. Her udveksler biblioteksmedarbejdere fra landets biblioteker erfaringer, ideer, best practice, inspiration og initiativer i samarbejdet mellem de deltagende biblioteker.

Netværket fungerer som en naturlig forlængelse af de opgaver, Det Kgl. Bibliotek løser i forbindelse med Overbygningsfunktionen. For at sikre en bred informations- og erfaringsudveksling har netværkets møder fast deltagelse fra Kulturstyrelsen, DBC og lejlighedsvis fra andre centrale aktører i biblioteksverdenen.

Møderne er informative, brugerdrevne og altid opfyldt af livlige diskussioner af alle aspekter af det danske lånesamarbejde.

I de forløbne år har vi konstateret, at samarbejdet er blevet bredere, og mange af de emner, som er på dagsordenen, er ikke kun relevante for folkebiblioteker, men også for kolleger på andre biblioteker.

Derfor er netværket åbent for medarbejdere, der arbejder med fjernlån på alle typer af biblioteker.

Netværket mødes to gange årligt, og der afholdes et øst og et vest møde hver gang - med samme dagsorden og oplægsholdere, så vidt det er muligt.

Mødet i vest holdes altid på Det Kgl. Bibliotek - Victor Albecks Vej, Aarhus.

Det er gratis at deltage for én deltager pr. bibliotek. Ved tilmelding af flere deltagere er prisen 500 kr. pr. ekstra deltager pr. møde.

Da netværket er etableret, og da emnerne ofte er fortløbende, er det en fordel, hvis de deltagende biblioteker repræsenteres af faste deltagere.

Møderne annonceres via nyhedsbrevet ”For biblioteker”. Det er via samme nyhedsbrev, vi formidler mødereferater og andre informationer fra møderne.

Det Kgl. Biblioteks netværk for lånesamarbejde blev etableret i 2009.

Ønsker du at tilmelde dig eller høre mere om netværket så kontakt os gerne.