Når vi ikke kan skaffe materialet

Blandt de mange bestillinger på materialer fra andre lande, er der ting, vi må opgive at skaffe. Hvad sker der så?

Bogstakke og miniatureglobus

Foto: iStock

Det er desværre ikke altid, vi kan skaffe det ønskede materiale, og nogle af jer har oplevet at få beskeden ”Materialet er forgæves forsøgt skaffet fra udenlandske biblioteker. Bestillingen opgives hermed” eller ”Bestillingen gennemføres ikke”.

Vi har lavet en lille intern undersøgelse i fjernlånsafdelingen om, hvorfor vi nogle gange må opgive at skaffe et materiale. Det viste sig, at der var en række forskellige scenarier, der gjorde sig gældende.

  • Materialer der ikke er udkommet
  • Kan ikke skaffes fra udlandet. Det er ofte hele tidskrifter, referenceværker eller gamle/sjældne bøger
  • Dansk materiale som Det Kgl. Bibliotek ikke har og ikke længere kan indkøbe
  • Specialer / kompendier til benyttelse på stedet (Institutbiblioteker)
  • Forskellige typer AV-materialer som ikke må udlånes (ofte på grund af manglende udlånsrettigheder)
  • Materialer som kun er kommet som e-bog
  • Selvudgivelser

Af overstående årsager udgør de to første langt de fleste i antal.