Hjælp! Ingen lokaliseringer - hvad gør du?

Hvad gør du, når der ikke er lokaliseringer på det materiale, du vil bestille?

Bøger på reol

Foto: Nick Fewings/Unsplash

Alle biblioteker i Danmark kan bede Det Kgl. Bibliotek om at skaffe materialer hjem til deres lånere. Det kan enten være svært tilgængeligt dansk materiale eller materiale, der skal skaffes hjem fra udlandet. I alt håndterer vi 70.000 fjernlån om året. Alle bestillinger er unikke. Når bestillingen er modtaget, gør vi alt for at skaffe materialet hjem.

Selvom vi gør vores bedste, kan vi desværre ikke angive faste leveringstider for, hvornår I kan have materialet i hænderne. Det afhænger for eksempel af, hvor materialet skal skaffes fra, om det er tilgængeligt, eller om der er særlige omstændigheder for det pågældende materiale. Det er derfor en god ide, at I forbereder jeres låner på en længere leveringstid og skriver en sidste interessedato på bestillingen.

Set i DanBib

Hvis jeres låner efterspørger en titel, hvor posten er i DanBib, men uden lokalisering, skal I skrive Det Kgl. Biblioteks biblioteksnummer i feltet ved siden af bestilknappen, og sende bestillingen til Statsbiblioteket. Det kan I også gøre ved dansk materiale, som kun er lokaliseret til Det Kongelige Bibliotek. Vi har en større samling af uregistreret dansk materiale, så det kan derfor meget nemt være, at vi har materialet alligevel. Også selvom det ikke altid er synligt i DanBib.

Ingen post i DanBib

Hvis jeres låner har brug for et materiale, der ikke er i DanBib, skal I bruge skaf-funktionen og skrive Det Kgl. Biblioteks biblioteksnummer ind i modtagerfeltet.

Her er det vigtigt at udfylde formularen med alle de oplysninger om materialet, som I har tilgængelig. Det gør arbejdet med at skaffe materialet meget lettere. I kan eventuelt bruge bemærkningsfeltet, hvis der er behov for at give ekstra oplysninger, som ikke passer ind i formularen. Se evt. DBC-vejledning (link til DBC)