Priser og betingelser for abonnement

Mediestream Folkebibliotek fungerer som en abonnements tjeneste. Biblioteket tegner abonnement for borgerne i kommunen.

Samling af ældre avisudklip

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Abonnement tegnes af det kommunale biblioteksvæsen og dækker det abonnerende biblioteks kommune, og omfatter alle betjeningssteder under det pågældende væsen (alle betjeningssteder, bemandede såvel som ubemandede).

Adgang til tjenesten sker fra computere på ovennævnte lokationer. Med andre ord: Mediestream Folkebibliotek benyttes på biblioteket og fra lokalarkivet.

Abonnement tegnes og gentegnes årligt.

Adgang for arkiver

Bibliotekerne har mulighed for, uden ekstra beregning, at udvide den kommunale adgang til også at omfatte lokalhistoriske arkiver og stadsarkiver (ikke Landsarkiver). Udvidelsen med adgang fra lokal- og stadsarkiver er en del af abonnementstegningen fra 2021, hvor det kommunale bibliotek kan tilvælge arkiver og indberette arkivernes IP-adresser til Det Kgl. Bibliotek.

Kommunikation og teknisk tilpasninger for arkiver sker med biblioteket som mellemled.

Abonnement

Tjenesten åbnes (eller forlænges) 1. januar og abonnement tegnes for hele året.

Rettigheder

Materiale fra Mediestream Folkebibliotek kan kopieres til personlig brug, men må ikke videredistribueres fysisk eller digitalt. Hverken af brugere eller bibliotek. Læs mere om rettigheder.