Returnering af et fjernlån

Vi henter tusindvis af materialer hjem fra hele verden. På et tidspunkt skal de returneres. Hvordan sker det?

Lastbil i fart

Foto: Colourbox

Norge og British Library

Returnering af materialet afhænger af, hvor det er bestilt.

Hvis materialet er blevet bestilt i Norge eller hos British Library, bliver det sendt direkte til jer fra de pågældende steder og skal returneres direkte til dem. Det kan være en god ide at skifte leverandør i jeres fjernlånsmodul, når I modtager materialet fra de pågældende steder, således at Det Kgl. Bibliotek ikke står som leverandør.

Det Kgl. Bibliotek sender ikke materialer retur til Norge og British Library for andre biblioteker.

Den nordiske kørselsordning blev desværre nedlagt i 2014, så derfor skal man sende norske materiale med posten. Det samme gør sig gældende for British Library.

Øvrige udland

Materialer fra andre lande bliver sendt til Det Kgl. Bibliotek, og vi sender dem derefter til jer med kørselsordningen. I skal returnere materialerne til Det Kgl. Bibliotek, hvorefter vi sørger for tilbagesendelsen til långivende bibliotek. Der medfølger altid grønne sedler på disse materialer. Det er vigtigt, at alle medfølgende papirer returneres sammen med materialet. Husk at fjerne jeres egne chips i materialet; Det Kgl. Bibliotek har en større samling chips fra hele landet!