Flora Danica er vores natur

Vi deltager i bibliotekernes temasamarbejde i efteråret 2020 med en digitaliseret udgave af det unikke værk ’Flora Danica’.

Flora Danica

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Det store danske botaniske værk Flora Danica blev påbegyndt i 1761 og er et af verdens største planteværker - et ægte barn af oplysningstiden, som var 123 år undervejs. De 3.240 kobberstukne tavler, som værket består af, er fri af ophavsret og er alle digitalt tilgængelig via Det Kgl. Bibliotek.

Indholdet

Plancherne blev udgivet i en håndkoloreret udgave samt i en ukoloreret "billig udgave". Hoveddelen af værket - den del, man normalt tænker på, når man nævner Flora Danica - består af 51 hæfter + 3 supplementshæfter med i alt 3.240 kobberstukne tavler med afbildninger i folioformat af alle de planter, som forekom vildtvoksende i riget.