Fjernlån: Indblik i det praktiske arbejde

Vi henter materialer hjem fra hele verden. Her får du en kort beskrivelse af de grundlæggende arbejdsgange.

Medarbejder scanner stregkode

Foto: Thomas Søndergaard

Når vores fjernlånsafdeling modtager jeres bestilling, går den ind i vores sagsbehandlingssystem. Herefter kan der ske flere forskellige ting.

Dansk materiale uden lokalisering

Hvis I har bestilt et dansk materiale uden lokalisering, går det store eftersøgningsarbejde i gang. Det vil ofte kræve et besøg i vores arkiv eller den uregistrerede småtrykssamling eller måske et helt tredje sted. Når vi har fundet materialet, registrerer og udlåner vi det til jer. Herefter kommer det til at indgå i vores almindelige samling.

Hvis der er noget dansk materiale, vi ikke har, forsøger vi at købe det. Det kan desværre ikke altid lade sig gøre, hvilket betyder, der kan være huller i samlingen. Udover uregistreret bogligt materiale har Det Kgl. Bibliotek også en række særsamlinger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alt der kan lånes fra særsamlingerne, det gælder specielt de ting, som er arkivalier.

Indkøb af materialer

Hvis I har bestilt et udenlandsk materiale fra sidste eller indeværende år, vil vi ofte købe materialet. Vi har god erfaring med, at det materiale, der bliver efterspurt fra folkebibliotekerne, også er det, der bliver genudlånt. Ekspeditionstiden på indkøb af materiale kan variere meget. Vi oplever ofte, at forlagene/boghandlerne samler op på bestillingerne, inden de sender materialet til os, hvilket er med til at forlænge leveringstiden.

Bestilling hos udenlandske biblioteker

Hvis I har bestilt et materiale, som skal skaffes hjem fra et udenlandsk bibliotek, har Det Kgl. Bibliotek adgang til en række baser, som gør det muligt for os at bestille materialer over hele verden. Når I sender en bestilling til os, starter vi med at søge i Skandinavien. Her er det svenske Libris og norske Bibsys, vi bruger. Hvis vi ikke kan finde materialet i Norden, søger vi videre i Europa, her er det ofte tyske Subito og KVK eller franske SUDOC, vi gør brug af.

Hvis det ikke er muligt at finde materialet i Europa, bruger vi OCLC, det er også deres katalog, I kan bruge til verificering i Netpunkt under Worldcat. OCLC indeholder biblioteker fra hele verden, men specielt USA, Kina, Canada og Australien er godt repræsenteret. Bestiller I et materiale, som ikke er dækket af de baser, vi har til rådighed, forsøger vi at finde et bibliotek i udgivelseslandet, som har materialet og sende en mail til dem.

Hvis alt andet fejler, henvender vi os til det pågældende lands nationalbibliotek og håber, de kan være behjælpelige med at skaffe materialet.

Indblik i det praktiske arbejde

Vi har publiceret en række beskrivelser af cases fra vores arbejde med fjernlån. Beskrivelserne fokuserer på det praktiske arbejde med fjernlån og giver et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne, når vi skaffer fjernlån hjem.