Statistik for Digital Artikelservice

Friske tal fra Digital Artikelservice. Vi holder dig opdateret med dit biblioteks omsætning i tjenesten. Kvartalsvist og årligt.

Smartphone med opadgående statistikkurve

Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek opdaterer ved hvert afsluttet kvartal en oversigt over bibliotekernes forbrug i Digital Artikelservice.

Opgørelsen leveres i form af en Excel-fil til download.

Filen indeholder en fane for hvert afsluttet kvartal i indeværende år samt en fane, hvor kvartalstallene kumuleres.

For hvert abonnerende bibliotek leveres der tre tal:

  • Antal artikler leveret til biblioteket
  • Antal artikler leveret direkte til bibliotekets brugere
  • Summen af bibliotekets forbrug