National licens til folkebibliotekerne 2024

Alle folkebiblioteker vil fortsat i 2024 have fri adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International som en del af Det Kgl. Biblioteks overbygningsservice.

1942 krigspropagandaillustration af amerikansk kvindelig industriarbejder

Foto: Wikimedia Commons

Indhold og målgruppe 

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer. Databasen er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Den kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning og inspirationssiden om Kvinders kamp for medborgerskab

Centralbibliotek.dk 

Det er muligt at læse mere om licensen på centralbibliotek.dk, hvor Det Kgl. Bibliotek i samarbejde med centralbibliotekerne har lavet en oversigt over den samlede materialeoverbygning. 

Adgang til licensen via IP-adresser 

EBSCO får en liste med de nyeste IP adresser fra DDF, og via listen åbner de op for adgangen til  Women’s Studies International. Dit biblioteks adgang til databasen.

Der er adgang frem til 31. december 2024. Women’s Studies International er oprettet i ERMS, så dit bibliotek kan få de sædvanlige oplysninger om licenser. 

Teknisk assistance

Har du brug for teknisk assistance, så kontakt EBSCO på eurosupport@ebsco.com  

 

Adgangen til Women’s Studies International er tilvejebragt via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.