Møde i Netværk for lånesamarbejde

Forårets møder i Netværk for lånesamarbejde er åbne for tilmeldinger.

Fotomanipulation med flyvende bøger mod blå himmel

Foto: Colourbox

Netværksmøderne afvikles i samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek, centralbibliotekerne og DBC. Omdrejningspunktet er kompetenceudvikling for øvede fjernlånsmedarbejdere på de biblioteker, som deltager i lånesamarbejdet.

Møderne er åbne for deltagelse af fjernlånsmedarbejdere fra alle bibliotekstyper. Traditionen tro afholder vi et møde i vest på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og et i øst på DBC i Ballerup.

Deltagelse er gratis for medarbejdere på folkebiblioteker. Hvis et folkebibliotek sender mere end én deltager, vil prisen for efterfølgende deltagere være kr. 600,- For øvrige biblioteker vil prisen være kr. 600,- pr. deltager.

I tilfælde af, at tilmeldingerne til møderne overstiger antallet af mulige pladser, forbeholder arrangørerne sig ret til at sikre, at sammensætningen af deltagerne dækker lånesamarbejdet så bredt som muligt.

Mødedatoer

Onsdag 24. maj 2023. Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C.
 
Torsdag 25. maj 2023. DBC, Tempovej 7 - 11, 2750 Ballerup

Tilmeldingsfrist

Sidste chance for tilmelding til møderne er onsdag 3. maj 2023.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmeld dig

EAN er påkrævet
Dit navn er påkrævet
Enter an email address

Vælg møde

Vælg forplejning

Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Du kan til enhver tid kan trække dit samtykke til opbevaring af dine personoplysninger tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Læs mere i vores privatlivs- og persondatapolitik.

Program

Tid Emne
09.45 - 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 - 10.30 Velkomst og præsentation

Revision af låneregler

Fokuspunkter og status

ved Else Refstrup og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

10.30 - 11.00

Ophavsret i praksis – hvad kan vi og hvad må vi

Ved Chefkonsulent Dyveke Sijm, Det Kgl. Bibliotek

11.00 - 11.30

Nyt centralbibliotek.dk

Udarbejdelse af servicedeklaration – skabelon fra CB’erne

Ved Birte Bornæs, Herning Centralbibliotek og Dorte Birkegaard Thuesen, Gentofte Centralbibliotek

11.30 - 12.30 Frokost
12.30 - 13.30 Dilemmaværkstedet – gruppediskussion med konkrete cases
13.30 - 14.00

Praktiske forhold i samspillet mellem bibliotekssystemerne og de nationale systemer

Ved Nanna Agergaard, DBC og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

14.00 - 14.30 Kaffe og kage
14.30 - 15.00

Praktiske forhold i samspillet mellem bibliotekssystemerne og de nationale systemer

Ved Nanna Agergaard, DBC og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

15.00 - 15.30 Eventuelt og opsamling