Sproglige minoriteter

Det Kgl. Bibliotek støtter bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter i Danmark. Vi tilbyder materialer på op mod 20 sprog, som dit bibliotek kan benytte via forskellige abonnementsordninger.

Hvilke sprog har vi?

Language choice of minority languages

Hvert år køber vi ind på op mod 20 sprog. Sprogvalget bygger på demografi, efterspørgsel og hvor svært sproget er at indkøbe, katalogisere og udlåne.

To-sprogspakker

bilingual packages-2

Her kan du bestille to-sprogspakker. Pakkerne er en forsøgsordning, og vi tilbyder dem på udvalgte sprog med udvalgte titler.