Bestilling, fornyelse, priser m.m.

Her finder du en oversigt over vores servicemål, bibliotekers muligheder og regler når det gælder lån og fjernlån, samt specielle låneregler for biblioteker.

Medarbejde med bogvogn blandt reoler
Foto: Laura Stamer

Bestilling af materiale hos det Kgl. Biblioteksker via Netpunkt. Det gælder også materiale, som vi ikke har, og som vi skal forsøge at skaffe hjem fra andre biblioteker.

Hvis titlen ikke findes i Danbib, skal I benytte Skaf-funktionen. Skriv gerne om vi skal forsøge at skaffe materialet fra Norden og/eller øvrige udland.

Se guide til bestilling i netpunkt på DBC Profblog

Lån ekspederes fra Det Kgl. Bibliotek hver dag, leveringstiden afhænger herefter af den nationale kørselsordning.

Det Kgl. Biblioteks materialer (ekskl. forsendelse):

 • Lån: 2 hverdage
 • Kopi af tidsskriftsartikler: 2 hverdage
 • Kopier fra Statens Avissamling: 5-8 hverdage
 • Tv- og radioudsendelser: 10 hverdage

Hvis du ønsker at annullere en bestilling, kan du gøre dette gennem Cicero. Hvis dit bibliotek ikke har CICERO, kan du annullere bestillingen gennem BOB-basen.

Hvis det bliver nødvendigt at rykke os for bestilt materiale, kan du gøre dette ved at sende en mail til kb@kb.dk. Undlad venligst at sende rykkere, før der er gået to uger fra den oprindelige bestillingsdato.

Du kan se, hvad dit bibliotek har lånt fra Det Kgl. Bibliotek i dit biblioteks lånestatus.

Det ikke muligt at se status på reservationer.

SKAF-bestillinger fremgår når materialet er udlånt til dit bibliotek.

Ønsker du status på reservationer eller SKAF-bestillinger kan du kontakte os (medsend bestillings-ID/fjernlånsnr.).

Vær opmærksom på, at forsendelse af materialer fra udlandet kan tage lang tid. Eksempelvis er transporttiden på en bog fra USA i gennemsnit en måned.

 • Lånetider for bøger, tidsskrifter og avismikrofilm: 42 dage
 • Lånetid for materiale fjernlånt fra udlandet: 30 dage

Materialer lånt fra AU Library eller Københavns Universitetsbiblioteker returneres til Det Kgl. Bibliotek, Aarhus.

De indlagte følgesedler skal altid følge materialet.

I enkelte tilfælde udlåner vi ikke materialer til hjemlån, men klausulerer det til læsesalsbrug.

Læsesalsklausuleret materiale kan som regel rekvireres til brug på andre bibliotekers læsesale. Reglen er, at materiale udgivet før år 1900 samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale ikke kan lånes.

Det er muligt at låne hele årgange af tidsskrifter. Følgende tidsskrifttyper er dog kun til brug på bibliotekernes læsesale:

 • Danske ugeblade for eksempel Femina, Illustreret Familiejournal, Alt for Damerne
 • Danske uindbundne tidsskrifter. Det er primært nyeste årgang, der endnu ikke er indbundet
 • Danske foreningstidsskrifter

Vi forventer, at biblioteket sikrer, at materialet kun benyttes på stedet. Det vil sige, at materialet udleveres til brugeren af bibliotekets medarbejdere med besked om, at materialet kun må benyttes på biblioteket, og at det skal tilbageleveres, når det ikke benyttes af brugeren.

Med hensyn til opbevaring forventer vi, at materialet opbevares i et aflåst skab eller skuffe.

Det er ikke et krav, at materialet opbevares i brandsikker boks. De materialer, som ville være omfattet af sådanne krav, må kun benyttes på vores egen læsesal.

Vi leverer gratis kopi af artikler fra Det Kgl. Biblioteks avissamling, og fra tidsskrifter.

Vi forsøger at fjernlåne hele tidsskrifter fra andre biblioteker eller få kopi af indholdsfortegnelsen, hvis der ikke kan anføres en bestemt artikel.

  Bestiller et folkebibliotek en udenlandsk bog udgivet indenfor de seneste to år, køber vi den, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer.

  Andre forslag til køb sendes til Det Kgl. Bibliotek. Se kontakt.

  Status på købsforslag fremgår af Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem. Alternativt kan du kontakte os.

  For folkebiblioteker er det gratis at låne fra Det Kgl. Biblioteks egen samling samt bestilling af fjernlån fra udlandet.

  Vi tager betaling for at skaffe artikler og bøger fra udlandet for private lånere, firmaer, hospitaler og forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

  Ved betaling spørger vi alle, inden materialet bestilles i udlandet, hvis det ikke allerede er tilkendegivet i bestillingen.

  Prisen for private brugere, hospitaler og forsknings- og uddannelsesbiblioteker er 100 kr., for firmaer er prisen 200 kr.

  Hvis Det Kgl. Biblioteks materialer bortkommer eller beskadiges, har det låntagende bibliotek erstatningspligt.

  Kan det beskadigede eller bortkomne materiale ikke genanskaffes, betaler det låntagende bibliotek et beløb svarende til en vurdering af materialets værdi. Beløbet fastsættes af os.

  Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale tilbagebetaler vi erstatningsprisen i en periode på seks måneder fra oprettelse af erstatningskrav.