Bestilling, fornyelse, priser m.m.

Her finder du en oversigt over vores servicemål, bibliotekers muligheder og regler når det gælder lån og fjernlån, samt specielle låneregler for biblioteker.

Medarbejde med bogvogn blandt reoler
Foto: Laura Stamer

Bestilling kan ske via Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem eller via Danbib eller Netpunkt. Det gælder også materiale, som vi ikke har, og som vi skal forsøge at skaffe hjem fra andre biblioteker.

Hvis titlen ikke findes i Danbib, skal I benytte Skaf-funktionen. Skriv gerne om vi skal forsøge at skaffe materialet fra Norden og/eller øvrige udland.

Vær opmærksom på, at skaf bestillinger skal sendes til vores biblioteksnummer 800010.

Se hjælpen fra DBC Profblog

 • Lånetid for bøger og tidsskrifter: 42 dage inklusiv forsendelse.
 • Lånetid for avismikrofilm: 21 dage inklusiv forsendelse

Lånetiden for materialer fjernlånt via Nationalt Lånecenter er normalt én måned, herefter skal materialet afleveres. Der kan forekomme en reduceret lånetid på 14 dage. Det fremgår af medfølgende låneseddel.

 • Syv dage efter den regulære lånetid sender vi en rykker.
 • 30 dage efter udløbet af den regulære lånetid overgår sagen uden yderligere varsel til erstatning.
 • Hvis materialet ikke er reserveret til anden låner, er det muligt at forny, også selv om lånetiden er overskredet og rykker er sendt.

Ved annullering, rykning og fornyelse af Det Kgl. Biblioteks materialer skal folkebiblioteker forespørge via eget system, CICERO.

Materialer fra Det Kgl. Bibliotek kan fornys løbende i op til et halvt år, hvorefter materialet skal afleveres uanset tidspunktet for den seneste fornyelse. Dette gælder dog ikke materialer lånt fra udlandet. Her gælder den anførte afleveringsdato.

Hvis det bliver nødvendigt at rykke os for bestilt materiale, kan det ske ved henvendelse til Det Kgl. Biblioteks fjernlån.

Undlad venligst at sende rykkere, før der er gået tre uger fra den oprindelige bestillingsdato.

Rykkere kan ikke foretages via Danbib. Folkebiblioteker skal rykke via CICERO.

Materialer lånt fra institutbiblioteker og udenlandske biblioteker skal returneres til Det Kgl. Bibliotek (Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C).

Den indlagte følgeseddel skal altid følge materialet.

I enkelte tilfælde udlåner vi ikke materialer til hjemlån, men klausulerer det til læsesalsbrug.

Læsesalsklausuleret materiale kan som regel rekvireres til brug på andre bibliotekers læsesale. Reglen er, at materiale udgivet før år 1900 samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale ikke kan lånes.

Det er muligt at låne hele årgange af tidsskrifter. Følgende tidsskrifttyper er dog kun til brug på bibliotekernes læsesale:

 • Danske ugeblade for eksempel Femina, Illustreret Familiejournal, Alt for Damerne
 • Danske uindbundne tidsskrifter. Det er primært nyeste årgang, der endnu ikke er indbundet
 • Danske foreningstidsskrifter

Vi forventer, at biblioteket sikrer, at materialet kun benyttes på stedet. Det vil sige, at materialet udleveres til brugeren af bibliotekets medarbejdere med besked om, at materialet kun må benyttes på biblioteket, og at det skal tilbageleveres, når det ikke benyttes af brugeren.

Med hensyn til opbevaring forventer vi, at materialet opbevares i et aflåst skab eller skuffe.

Det er ikke et krav, at materialet opbevares i brandsikker boks. De materialer, som ville være omfattet af sådanne krav, må kun benyttes på vores egen læsesal.

Lån: ekspederes fra Det Kgl. Bibliotek hver dag, leveringstiden afhænger herefter af den nationale kørselsordning.

Det Kgl. Biblioteks materialer (ekskl. forsendelse)

 • Lån: 2 hverdage
 • Kopi af tidsskriftsartikler: 2 hverdage
 • Kopier fra Statens Avissamling: 5-8 hverdage
 • Tv- og radioudsendelser: 10 hverdage

Lånetid for bøger og tidsskrifter: 42 dage inkl. forsendelse.

Lånetid for avismikrofilm: 21 dage inkl. forsendelse.

Hvis det er nødvendigt at rykke os for bestilt materiale fra andre biblioteker, kan det ske via CICERO eller henvendelse til Det Kgl. Biblioteks fjernlån.

Undlad at sende rykkere før der er gået 3 uger fra den oprindelige bestillingsdato. Rykkere kan ikke foretages via Danbib.

Lånetiden for materialer fjernlånt via os er normalt én måned, herefter skal materialet afleveres. Der kan forekomme reduceret lånetid. Det fremgår af medfølgende låneseddel.

Specielt fra tyske biblioteker kan der forekomme reduceret lånetid eller klausulregler.

Vi leverer gratis kopi af artikler fra Statens Avissamling, tidsskrifter samt uddrag af bøger. Farvekopier leveres mod betaling.

Vi forsøger at fjernlåne hele tidsskrifter fra andre biblioteker eller få kopi af indholdsfortegnelsen, hvis der ikke kan anføres en bestemt artikel.

  Bestiller et bibliotek en udenlandsk bog udgivet indenfor de seneste to år, køber vi den, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer.

  Andre forslag til køb sendes til accession@kb.dk.

  For folkebiblioteker er det gratis at låne fra Det Kgl. Biblioteks egen samling samt bestilling af fjernlån.

  Vi tager betaling for artikler og bøger bestilt i udlandet for private lånere, firmaer, hospitaler og forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

  Det er materialer, vi ikke kan skaffe i Danmark. Vi spørger alle, inden materialet bestilles i udlandet, hvis det ikke er tilkendegivet i bestillingen.

  Hvis det er private brugere, hospitaler og forsknings- og uddannelsesbiblioteker oplyser vi, at prisen er 100 kr. og 200 kr. for firmaer.

  Hvis Det Kgl. Biblioteks materialer bortkommer eller beskadiges, har det låntagende bibliotek erstatningspligt.

  Kan det beskadigede eller bortkomne materiale ikke genanskaffes, betaler det låntagende bibliotek et beløb svarende til en vurdering af materialets værdi. Beløbet fastsættes af os.

  Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale tilbagebetaler vi erstatningsprisen i en periode på seks måneder fra oprettelse af erstatningskrav.