Danske kongresser

Biblioteket har en større uregistreret samling af danske kongresser.

Kongres på Københavns Universitet 1938

Foto: Holger Damgaard

Et udvalg

 • Arbejdsgiverforeningen af 1896- / Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1899- / Dansk Arbejdsgiverforening 1919- / DA.
  Generalforsamling 1933 – 1988.
  Beretning 1913 – 1994.
 • Bagernes Forbund i Danmark 1892- / Bager- og Konditor-Forbundet i Danmark / Bageri- og Konditoriarbejdernes Forbund / Bageri-, Konditori-, og Mølleriarbejdernes Forbund / Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 1980- / Fødevareforbundet NNF 2009-.
  Kongresprotokol 10, 1917 – 25, 1971.
  Beretning 1936 - 1978. Er registreret.
 • Blikkenslagerforbundet i Danmark 1890- / Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet / Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark.
  Kongresprotokol 15, 1926 – 29, 1977. Registreret fra 33, 1994 ff.
 • Bryggeriarbejdernes Forbund 1898- / Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejder-Forbund.
  Kongresprotokol 4, 1903 – 30, 1988.
 • Bødkerforbundet i Danmark 1890-. Indgår i Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark .
  Kongresprotokol 9, 1909 – 19, 1950.
 • Centralforeningen for Danmarks Isenkræmmer-, Glas- & Porcelænshandlerforeninger / Danmarks Isenkræmmerforening.
  Aarsmøde 1, 1932 – 37, 1970.
 • Centralorganisationen af danske Handels- og Kontormedhjælperforeninger 1900- / Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund 1922- / Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1953- / HK.
  Kongresprotokol 8, 1922 – 24, 1985.
  Beretning 1910 – 1987.
 • Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark 1912- / Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark / CO-industri 1992-.
  Beretning 1915 – 1984. Registreret fra 1997 ff.
 • Dansk Arbejdsmands Forbund 1897- / Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund 1959- / Specialarbejderforbundet i Danmark, SID 1974-. Fusioneret med Kvindeligt Arbejderforbund i Fagligt Fælles Forbund, 3F i 2005.
  Kongresprotokol 4, 1900 – 42, 1989.
 • Dansk Elektriker Forbund 1904- / Dansk El-Forbund.
  Kongresprotokol 4, 1915 – 22, 1982.
 • Dansk Former-Forbund 1889- / Dansk Former- og Støberiarbejderforbund 1923- / Dansk Formerforbund 1939-. Tilsluttet Dansk Metalarbejderforbund i 1970.
  Kongresprotokol 6, 1897 – 21, 1944.
 • Dansk Funktionærforbund 1911-.
  Beretning 1929 – 1984.
 • Dansk Karetmagerforbund 1895- / Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbund. Tilsluttet Dansk Metalarbejderforbund i 1976.
  Beretning 1908 – 1974.
 • Dansk Kedel- og Maskinpasser-Forbund 1897-. Tilsluttet Dansk Metalarbejderforbund i 1972.
  Kongresprotokol 2, 1898 – 25, 1967.
 • Dansk Skibstømrerforbund 1892- / Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund 1971-. Tilsluttet Dansk Metalarbejderforbund i 1976.
  Kongresberetning 20, 1928 – 29, 1957.
 • Dansk Skotøjarbejder Forbund 1885-1983. Indgået i Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund i 1983.
  Kongresprotokol 25, 1946 – 34, 1978.
  Beretning 1914 – 1982.
 • Dansk Skrædderforbund 1887- / Dansk Beklædningsarbejderforbund 1965- / Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund 1978-. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1997.
  Kongresprotokol 19, 1926 – 1993.
 • Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund 1888- / Dansk Metalarbejderforbund 1972- / Dansk Metal.
  Kongresprotokol 11, 1908 – 49, 1997. Registreret fra 50, 2000 ff.
  Beretning 1901 – 1971. Registreret fra 1991 ff.
 • Dansk Stenarbejderforbund 1897- / Dansk Stenindustriarbejderforbund. Indgået i Murerforbundet i Danmark i 1971.
  Kongresprotokol 5, 1901 – 31, 1970.
 • Dansk Textilarbejderforbund 1885- / Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund 1978-. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1997.
  Kongresprotokol 11, 1906 – 32, 1977.
  Beretning 1904 – 1977.
 • Dansk Tømrer-Forbund 1890- / Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark 1970- / Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 1997-.
  Kongresprotokol 7, 1898 – 36, 1969.
 • Foreningen af danske Textilfabrikanter 1895- / Textilfabrikantforeningen 1900- / Textilindustrien 1980- / Textil- og Beklædningsindustrien i Danmark 1991- / Dansk Textil- og Beklædning 1997-.
  Beretning 1918 – 1971.
 • Hattearbejderforbundet i Danmark 1901- / Dansk Hatte- og Buntmagerforbund. Indgået i Dansk Beklædningsarbejderforbund i 1959.
  Kongresprotokol 1, 1902 – 12, 1941.
 • Keramisk Forbund 1897-. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1988.
  Beretning 1919 – 1985.
 • Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark / KAD 1901-. Fusioneret med SID i Fagligt Fælles Forbund, 3F i 2005.
  Kongresprotokol 17, 1948 – 32, 1997.
  Beretning 1903 – 1987.
 • Københavns Kommunale Arbejderforbund 1899- / Dansk Kommunal Arbejderforbund 1920- / Forbundet af Offentligt Ansatte 1992- / FOA - Fag og Arbejde 2005-.
  Kongresprotokol 22, 1964 – 28, 1988.
  Beretning 1937 – 1984.
 • Malerforbundet i Danmark 1890-.
  Kongresprotokol 10, 1915 – 31, 2006.
 • Murerforbundet i Danmark 1887-1994. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1994.
  Kongresprotokol 3, 1889 – 39, 1983.
  Beretning 1902 – 1958.
 • Papirindustriarbejdernes Forbund i Danmark 1895- / Dansk Papirindustriarbejder Forbund. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1983.
  Kongresprotokol 10, 1917 – 25, 1981.
 • De samvirkende Fagforbund 1898- / Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund 1959- / Landsorganisationen i Danmark / LO 1967-.
  Kongresprotokol 1, 1900 – 31, 1987.
  Beretning 1905 – 1988. Registreret fra 1989 ff. Findes også på internettet.
 • Savværksarbejdernes og Maskinsnedkernes Forbund i Danmark 1895- / Dansk Træarbejderforbund 1906- / Træindustriarbejderforbundet i Danmark 1909- / Træindustriforbundet i Danmark 1985- / Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 1997-.
  Kongresprotokol 6, 1909 – 27, 1985.
  Beretning 1915 – 1973.
 • Skandinavisk Sadelmager- og Tapetserer-Forbund 1894- / Sadelmager- og Tapetsererforbundet i Danmark 1940-. Indgår i Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark .
  Kongresprotokol 15, 1947 – 22, 1976.
  Beretning 1949 – 1973.
 • Slagteriarbejderforbundet i Danmark 1895- / Dansk Slagteriarbejderforbund 1899- / Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 1980- / Fødevareforbundet NNF 2009-.
  Kongresprotokol 17, 1926 – 32, 1980.
 • Snedkerforbundet i Danmark 1885- / Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark 1970- / Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 1997-.
  Kongresprotokol 10, 1899 – 27, 1965.
  Beretning 1910 – 1977.
 • Sømændenes Forbund i Danmark 1897-. Indgået i Specialarbejderforbundet i Danmark, SID i 1994.
  Beretning 1931 - 1984.
 • Tjenerforbundet i Danmark 1931- / Restaurationsbranchens Forbund 1991- / Fagligt Fælles Forbund, 3F 2006-.
  Beretning 1932 - 1970.
 • Tobaksarbejderforbundet i Danmark 1887- / Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 1980- / Fødevareforbundet NNF 2009-.
  Kongresprotokol 14, 1932 – 26, 1979.
  Beretning 1917 – 1973.