Det digitale Verdensbibliotek takker af

Verdensbiblioteket.dk, Det Kgl Biblioteks platform for digitale tilbud til sproglige minoriteter, takker af og viger pladsen til fordel for en satsning på de fysiske materialer.

Hovedtelefoner på rød baggrund

Foto: freepik.com

Verdensbiblioteket.dk har repræsenteret ambitionen om at skabe et multisproget digitalt univers af bøger, film og musik for sproglige minoriteter i Danmark. Desværre har det vist sig at være vanskeligt at opbygge et tilstrækkeligt robust og attraktivt produkt. Derfor har vi i Det Kgl. Bibliotek besluttet at lukke websitet Verdensbiblioteket.dk og bruge ressourcerne, hvor de gør en større forskel. Primært de fysiske materialer. Lukningen af Verdensbiblioteket.dk sker med udgangen af september 2021.

Verdensbiblioteket fik ikke vind i sejlene

Vi har måttet erkende, at det har været vanskeligt at skabe et tilstrækkeligt attraktivt tilbud til borgere med sproglig minoritetsbaggrund. Det har ikke været muligt at skaffe materialer og titler nok til at repræsentere alle sprog med en tilstrækkelig tyngde. Verdensbiblioteket.dk har opereret med hele 17 forskellige sprog.

Uden et solidt udbud har det naturligvis heller ikke været muligt at skabe tilstrækkelig opmærksomhed og tilknytning hos brugerne, på trods af en ihærdig indsats i form af kampagner, dialoger og andre markedsføringstiltag.

Stadig fokus på de flersprogede biblioteksbrugere

Det, at vi siger farvel til verdensbiblioteket.dk, er ikke ensbetydende med et mindre fokus på de sproglige minoriteter. Det Kgl. Bibliotek fortsætter sin service til folkebibliotekernes betjening af flersprogede biblioteksbrugere på samme niveau som hidtil. Det betyder, blandt meget andet, at folkebibliotekerne fortsat kan bestille depoter og andre materialer til sproglige minoriteter fra Det Kgl. Bibliotek.

Læs mere her om Det Kgl. Biblioteks materialer til betjening af sproglige minoriteter.

Nyheden opdateret 31. maj 2021 med præcisering af tidspunktet for lukning.