National bibliotekslicens til Women’s Studies International

Folke- og forskningsbibliotekernes frie adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International fortsætter i 2022. Aftalen er indgået mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.

1942 krigspropagandaillustration af amerikansk kvindelig industriarbejder

Foto: Wikimedia Commons

Women’s Studies International

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fuldtekst på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i både de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyrede med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Målgrupper til licensen

Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning.

Adgang via IP-adresser

EBSCO får en liste med de nyeste IP adresser fra Det Digitale Folkebibliotek, og via listen åbner de for adgangen til Women’s Studies International. For at få tildelt adgang skal du tilmelde dit bibliotek på dette link.

Der er adgang frem til 31. december 2022.

Women’s Studies International er oprettet i ERMS, så dit bibliotek kan få de sædvanlige oplysninger om licenser.

Har du brug for tekniske assistance, så kontakt Helene Gundersen Theodorou hos EBSCO,