Mediestream Folkebibliotek vender tilbage til bibliotekerne

Efterhånden som genåbningen af Danmark skrider frem og adgangen til bibliotekerne normaliseres, skal borgerne igen se vores nyere historiske aviser på biblioteker og arkiver

Udklip fra historiske danske avissider

Det Kgl. Bibliotek

Efter to lange perioder med fri offentlig adgang til danske historiske aviser (de såkaldte ”ejerløse”) vender Mediestream Folkebibliotek tilbage til den kendte ”walk in adgang”, hvor borgerne benytter tjenesten fra dit biblioteks lokationer.

Denne tilbagevenden træder i kraft torsdag den 17. juni 2021.

Det har været til glæde for mange, at der, trods corona-restriktioner, har været adgang til bibliotekernes abonnement på de historiske danske aviser. Nu hvor biblioteker og institutioner nærmer sig en normaltilstand vender Mediestream Folkebibliotek også tilbage til hverdagen. Dog ikke helt. Det bliver bedre.

Velkommen til arkiverne

Allerede med opstarten af 2021 annoncerede vi en omkostningsfri udvidelse af tjenesten til også at omfatte lokalarkiverne i dit biblioteks kommune.

På anmodning fra dit bibliotek tilføjer vi IP-adresser til lokalarkivernes lokationer, så interesserede kan benytte aviser fra arkiverne på samme betingelser som fra bibliotekerne.

Rigtig mange biblioteker har allerede leveret adgang til tjenester fra lokalarkiverne i kommunen, og vi tilføjer fortsat ny regelmæssigt. Send IP-adresserne til forbiblioteker@kb.dk, så tildeler vi adgang hurtigt. Det Kgl. Bibliotek ønsker god fornøjelse med de historiske danske aviser.

Læs mere om Mediestream Folkebibliotek