Det Kgl. Biblioteks Servicedeklaration vedrørende fjernlån for biblioteker

Ny servicedeklaration vedrørende fjernlån for biblioteker

Fotomanipulation med flyvende bøger mod blå himmel

Foto: Colourbox

Bibliotekernes Koordinationsforum nedsatte i 2022 en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå det nationale lånesamarbejde.

En af de anbefalinger, som arbejdsgruppen kom frem til, var, at biblioteker skulle udarbejde en servicedeklaration, der beskrev, hvordan biblioteket indgår i det nationale lånesamarbejde.

Det Kgl. Bibliotek har derfor i overensstemmelse hermed udarbejdet nedenstående servicedeklaration vedrørende fjernlån for biblioteker.

Bestilling

Bestilling af materiale hos Det Kgl. Bibliotek sker via Netpunkt. Det gælder
også materiale, som vi ikke har, og som vi skal forsøge at skaffe hjem fra andre
biblioteker. Hvis titlen ikke findes i Netpunkt, skal SKAF-funktionen benyttes.

Lånestatus

Lånestatus viser bibliotekets lån fra Det Kgl. Bibliotek.

Fornyelse

Fornyelse af fjernlånt materiale sker som udgangspunkt automatisk mellem bibliotekssystemerne på foranledning af låneren eller via fjernlånssystemet på låntagende bibliotek.

For biblioteker med systemer, der ikke understøtter automatisk kommunikation mellem biblioteker, sendes en forespørgsel om fornyelse til: fjernlaan.aarhus@kb.dk

Lånetider og hjemkaldelse

Lånetider for bøger, tidsskrifter og avismikrofilm: 45 dage
Lånetid for materiale fjernlånt fra udlandet: 30 dage

Aflevering

Materialer lånt fra AU Library eller Københavns Universitetsbiblioteker returneres til Det Kgl. Bibliotek, Aarhus. De indlagte følgesedler skal altid følge materialet.

Læsesalsklausuleret materiale : 
Nogle af Det Kgl. Biblioteks læsesalsklausulerede materialer kan rekvireres til brug på andre bibliotekers læsesale. Reglen er dog, at materialer udgivet før år 1900 samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale, ikke kan lånes. Med hensyn til opbevaring forventer vi, at materialet opbevares i aflåst skab eller skuffe.
 

Priser

Det er gratis at låne fra Det Kgl. Biblioteks egen samling. Fjernlån fra udlandet er gratis for folkebiblioteker. Forsknings- og uddannelsesbiblioteker skal betale for at få skaffet artikler og bøger fra udlandet.
Se priser.
 

Erstatning

Hvis Det Kgl. Biblioteks materialer bortkommer eller beskadiges, har det låntagende bibliotek erstatningspligt. Kan det beskadigede eller bortkomne materiale ikke genanskaffes, betaler det låntagende bibliotek et beløb svarende til en vurdering af materialets værdi. Beløbet fastsættes af Det Kgl. Bibliotek.