Få et bedre overblik over nye udenlandske bøger

Materialeoverbygning.dk har til formål at skabe et samlet overblik over det indkøb af den nye udenlandske litteratur, der foretages af Det Kgl. Bibliotek og centralbibliotekerne

to-sprogspakker

Foto: Det Kgl. Bibliotek

materialeoverbygning.dk finder man i menulinjen henvisning til Centralbibliotekernes (CB) Materialer og Det Kgl. Biblioteks materialer. Materialerne fra Det Kgl. Bibliotek omfatter alle indkøbte udenlandske bøger, også titler til sproglige minoriteter, der vises særskilt. Fremadrettet vil materialeoverbygning.dk erstatte de årlige kataloger, der indeholder en oversigt over alle materialer indkøbt til sproglige minoriteter. Platformen fungerer som inspiration og formidling til folkebibliotekerne, og der linkes fra alle poster til Netpunkt, GoogleBooks og Goodreads.

Derudover fungerer siden med CB Materialer også som en indkøbsportal for folkebibliotekerne, idet man kan kopiere kurvens indhold direkte over i en materialevalgsliste i Cicero. Platformen erstatter den nuværende ordning for folkebibliotekerne ’Valg+Udenlandsk’, og det er betalingsfrit for alle at bruge den. Alle materialer på materialeoverbygning.dk er fuldt katalogiserede, og de præsenteres med forsider, angivelse af målgrupper, emneord samt et kort indholdsreferat.

Kom med indkøbsforslag

Det Kgl. Bibliotek og centralbibliotekerne vil frem over i endnu højere grad samarbejde om indkøb af udenlandske bøger. I menulinjen finder man også henvisning til ”Foreslå indkøb”. Her kan man indsende forslag til indkøb af udenlandske overbygningstitler til centralbibliotekerne. Forslagene behandles og besvares inden for to arbejdsdage. Ved positiv tilbagemelding vil indkøbene være synlige i Netpunkt inden for fem arbejdsdage. De titler, som centralbibliotekerne ikke indkøber, sendes videre til Det Kgl. Bibliotek, som så vil vurdere, om titlen skal indkøbes. Bemærk, at forslag udelukkende drejer sig om nyere titler udgivet inden for de seneste to år. Forslag om indkøb af ældre titler skal stadig sendes til eget centralbibliotek.

Bestiller et folkebibliotek en udenlandsk bog udgivet inden for de seneste to år på Det Kgl. Bibliotek, køber vi den, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer. Det er også stadig muligt at sende forslag til køb til accession@kb.dk.

Adgang til platformen

Platformen materialeoverbygning.dk kan tilgås uden login og kan anvendes af alle biblioteker. Platformen er frit tilgængelig for alle. Alle informationer om centralbibliotekernes materialeoverbygning findes på centralbibliotek.dk