Licens til folkebibliotekerne 2023

Alle folkebiblioteker vil fortsat i 2023 have betalingsfri adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International

1942 krigspropagandaillustration af amerikansk kvindelig industriarbejder

Foto: Wikimedia Commons

Indhold

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur inden for kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til  søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. en million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fuldtekst på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i både de vigtigste internationale fagspecifikke og i de tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyrede med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Målgrupper til licensen

Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning og inspirationssiden om Kvinders kamp for medborgerskab.

Adgang via IP-adresser

EBSCO får en liste med de nyeste IP adresser fra DDF, og via listen gives adgang til Women’s Studies International. Dit bibliotek skal - for at få adgang til databasen - blot benytte dette link:

Der er adgang frem til 31. december 2023.

Women’s Studies International er oprettet i ERMS, så dit bibliotek kan få de sædvanlige oplysninger om licenser.

Adgangen til Women’s Studies International er tilvejebragt via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.