Netværk i lånesamarbejde maj 2023

Netværk for lånesamarbejde blev afholdt 24. og 25. maj 2023 på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og hos DBC i Ballerup.

Flyvende bøger mod blå himmel

Foto: Colourbox

Netværket kører nu på 14. år, og det blev til et par indholdsrige dage, hvor 132 engagerede medarbejdere fra biblioteker fra nær og fjern fik input om, hvad der rører sig inden for det interurbane lånesamarbejde og fjernlån.

Det sagde deltagerne:

”Netværk for lånesamarbejde er et forum, hvor man møder kollegaer fra andre biblioteker, der brænder lige så meget for opgaven, som vi selv gør - og man kommer altid hjem med ny viden”

Deltager i Netværk for lånesamarbejde

Med udgangspunkt i arbejdet med revision af lånesamarbejdet, som er iværksat af Bibliotekernes Koordinationsforum, var det overordnede tema for møderne kompetenceudvikling.
 
I samarbejde mellem repræsentanter fra Centralbibliotekerne, DBC og Det Kgl. Bibliotek bød dagene på input og debat om vedkommende emner - se programmet nederst på siden.

Det Kgl. Bibliotek har sammen med centralbibliotekerne i Herning og Gentofte været på tur rundt i regionerne, hvor bibliotekslederne blev orienteret om arbejdet med revision af reglerne for lånesamarbejdet samt arbejdet med kompetenceudvikling.

Det er vigtigt, at der er opbakning fra lederne, da en lokal forankring er en væsentlig del af kompetenceudviklingen. Dette gælder for både nye og erfarne medarbejdere. Der blev også peget på de digitale læringsforløb, som ligger tilgængelige på centralbibliotek.dk

"Ophavsret i praksis – hvad kan vi og hvad må vi" var et andet af dagens emner. Chefkonsulent Dyveke Sijm fra Det Kgl. Bibliotek gav et kort rids af nogle af de problemstillinger, man som biblioteker kan støde på. Der var begreber som licensaftaler og aftalelicenser – forskel og definition på disse - og mere konkret, hvad henholdsvis folkebibliotek og slutbruger må og ikke må med artikler leveret gennem for eksempel Det Kgl. Biblioteks Digital Artikelservice, og artikler udgivet under en Open Access licens.

Det sagde deltagerne:

”Det er gode arrangementer – godt med noget fag-fagligt”

Deltager i Netværk for lånesamarbejde

Der var også nyt fra centralbibliotekerne på programmet. Her blev det bl.a. nævnt, at centralbibliotekerne vil markere alle overbygningsmaterialer, både dansk og udenlandske, med ”OVE” i kataloget. Vedrørende nye låneveje blev det nævnt, at et ønsket materiale fremover hentes fra først ledige centralbibliotek. 

Flere deltagere var ikke opmærksomme på muligheden for at få centralbibliotekerne til at indkøbe materiale. Folkebiblioteker kan indsende indkøbsforslag til de enkelte centralbiblioteker.

Bibliotekerne opfordres til at få udarbejdet en servicedeklaration, der viser, hvordan de indgår i lånesamarbejdet. Husk at linke til servicedeklarationen via opsætningen i VIP-basen; derved vil den blive synlig i Biblioteksvejviseren i Netpunkt.

Centralbibliotekerne har lavet en skabelon, som kan bruges som inspiration. Denne skabelon er tilgængelig på centralbibliotek.dk

Det sagde deltagerne:

”Man får virkelig noget med hjem at dele med de andre”

Deltager i Netværk for lånesamarbejde

Der blev sat en række spørgsmål til debat i ”Dilemmaværkstedet”. Formålet var at skabe diskussion og dialog om nogle væsentlige emner, og det lykkedes til fulde.
 
Dagen sluttede af med forskellige input omkring praktiske forhold vedr. lånesamarbejdet i samarbejde mellem DBC og Det Kgl. Bibliotek. Indholdet var bygget op omkring de spørgsmål, som løbende bliver sendt fra bibliotekerne til DBC og Det Kgl. Bibliotek.
 
Set i lyset af dagens overordnede formål omkring kompetenceudvikling blev deltagerne opfordret til systematisk at videndele med deres kollegaer hjemme lokalt.

Dagens program

Program for Netværk i lånesamarbejde - foråret 2023 - Kompetenceudvikling

Onsdag 24. maj 2023 på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, Vest-mødet
Torsdag 25. maj 2023 på DBC i Ballerup, Øst-mødet

09.45 - 10.00 : Ankomst og kaffe

10.00 - 10.30 : Velkomst og præsentation
- Revision af låneregler
- Fokuspunkter og status
Else Refstrup og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

10.30 - 11.00 : Ophavsret i praksis – hvad kan vi og hvad må vi
Chefkonsulent Dyveke Sijm, Det Kgl. Bibliotek

11.00 - 11.30 : Nyt centralbibliotek.dk
Udarbejdelse af servicedeklaration – skabelon fra CB’erne
Birte Bornæs, Herning Centralbibliotek og Dorte Birkegaard Thuesen, Gentofte Centralbibliotek

11.30 - 12.30 : Frokost

12.30 - 13.30 : Dilemmaværkstedet – gruppediskussion med konkrete cases

13.30 - 14.00 : Praktiske forhold i samspillet mellem bibliotekssystemerne og de nationale systemer
Nanna Agergaard, DBC og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

14.00 - 14.30 : Kaffe og kage

14.30 - 15.00 : Praktiske forhold i samspillet mellem bibliotekssystemerne og de nationale systemer
Nanna Agergaard, DBC og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

15.00 - 15.30 : Eventuelt og opsamling
Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek