Udlån til udenlandske biblioteker. Skal dit bibliotek det?

Er folkebibliotekerne forpligtiget til at udlåne til udenlandske biblioteker?

Udlån til udenlandske biblioteker

Foto: Ryunosuke Kikuno/Unsplash

Flere folkebiblioteker har henvendt sig til os, fordi de får flere og flere bestillinger på fjernlån fra udenlandske biblioteker. Det er typisk fra lande som Norge, Sverige og Island samt USA. Vi er blevet spurgt om, hvad praksis egentlig er, og om det forventes, at folkebibliotekerne ekspederer fjernlån af egne materialer.

I ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark” fra Kulturstyrelsen står der følgende:

”På samme måde som bibliotekerne synliggør deres samlinger globalt, bør de også deltage i det nationale, og gerne også i det internationale, lånesamarbejde”.

I er altså ikke forpligtede til at ekspedere materialer til udlandet. Det er naturligvis god bibliotekspraksis at hjælpe hinanden på tværs af landegrænser, men man skal være opmærksom på, at det kan være forbundet med store portoudgifter.

Henvendelser fra udenlandske biblioteker kan videresendes til Det Kgl. Biblioteks fjernlånsafdeling, som vil tage sig af eventuel ekspedition og korrespondance.

Se i øvrigt mere om lånesamarbejde i Kulturstyrelsens retningslinjer

Må man sige nej?

Vi kender nok alle til lånere, der er storkunder og gerne vil have skaffet store mængder af materialer hjem fra andre biblioteker. Har en låner krav på at få skaffet alt hjem, der er skrevet om Jesus, eller at få et værk på 10 bind skaffet hjem fra USA?

Kulturstyrelsens retningslinjer for lånesamarbejde står der følgende:

”Ved deltagelse i det almindelige lånesamarbejde mellem bibliotekerne kan det enkelte bibliotek søge at skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over. Interurbanlån er imidlertid ikke udtryk for et retskrav for brugeren, og et bibliotek er ikke forpligtet til at skaffe et hvilket som helst materiale uden hensyn til de økonomiske omkostninger. Et bibliotek kan endvidere altid afvise en åbenlys urimelig bestilling”.

Det er altså altid en vurderingssag, hvorvidt det er rimeligt at skaffe omkostningstunge materialer hjem til brugeren.