Ny oversigt over materialeoverbygningens materialer og services

Nu kan du få et hurtigt og dækkende overblik over, hvilke overbygningsservices og materialer Det Kgl. Bibliotek og centralbibliotekerne tilbyder.

Laptop på træbord

Foto: pix4free

Det Kgl. Bibliotek og centralbibliotekerne har lavet en fælles oversigt over, hvad vi i fællesskab tilbyder af overbygningsprodukter og –services. Oversigten er  tilgængelig på centralbibliotek.dk og er opdelt tre kategorier: digitale samlinger, fysiske samlinger og services.

Formålet med oversigten er at skabe et let tilgængeligt overblik over alle de forskellige materialer og services, Det Kgl. Bibliotek og centralbibliotekerne tilbyder som en del af materialeoverbygningen til folkebibliotekerne.

Beskrivelserne

Det er blevet prioriteret højt, at bibliotekspersonalet ikke skal lede flere steder efter beskrivelser, PR materialer samt samlinger/services, derfor er alle oplysningerne blevet samlet i oversigten.

De enkelte samlinger og services er beskrevet kort og præcis og indeholder kun de allervigtigste elementer med en kort intro, søgning og navigation, tekniske krav, målgruppe og emneord. Til beskrivelserne er der links til formidling for eksempel eKurser eller PR materialer samt link til selve materialet eller servicen. Endelig er der til alle beskrivelser tilknyttet kontaktoplysninger, som kan benyttes, hvis man har spørgsmål.

Brugen

En oversigt over Det Kgl. Biblioteks tilbud til folkebibliotekerne er ofte blevet efterspurgt, så det er lettere at formidle tilbuddene videre til borgerne. Det har vi lavet med denne oversigt, og da det er sket i tæt samarbejde med centralbibliotekerne, giver oversigten overblikket over hele materialeoverbygningen, så videreformidlingen bliver endnu bedre.