Digital Artikelservice genåbner med ny prismodel

Digital Artikelservice genåbner medio juni 2021, så tegn abonnement for dit bibliotek allerede nu.

Smartphone med tidsskrift
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Dit bibliotek kan tilmelde sig servicen, der fungerer som en abonnementstjeneste fra Det Kgl. Bibliotek.

Med Digital Artikelservice har danske biblioteksbrugere mulighed for at bestille artikler fra danske tidsskrifter med direkte digital levering. Bestilling sker via bibliotek.dk, og leveringen foregår direkte i borgernes indbakke.

Som noget helt nyt arbejder Danskernes Digitale Folkebibliotek på en adgang til Digital Artikelservice fra dit biblioteks eget CMS. Læs mere om Digital Artikelservice og tegn abonnement

Ny prismodel

Når Digital Artikelservice igen går i luften, sker det med en ny "todelt" betalingsmodel. Dels betaler dit bibliotek et fast lavt grundbeløb, og dels vil der ske en forbrugsafregning med en fast pris pr. forbrugt artikel.

Af hensyn til forbrugsafregningen fakturerer vi ved abonnementsperiodens afslutning og tids nok til, at dit bibliotek kan afregne i det indeværende budgetår.

Abonnementsperioden løber fremover fra november indeværende år til og med oktober det følgende år. Læs mere om priser og betingelser

Artikelservice i dit biblioteks eget CMS

I øjeblikket udvikles Digital Artikelservice, så borgerne som et supplement til adgangen via bibliotek.dk, også kan bestille artikler direkte i dit biblioteks eget CMS.

Allerede når du tegner abonnement, kan du tilkendegive, om vi skal kontakte dit bibliotek med information om integrationen af Digital Artikelservice i dit biblioteks CMS.

Forsøg tyder på, at det har en betydelig effekt på forbruget af artikler. Læs mere i priser og betingelser, hvor vi viser et par regneeksempler.