Møder i Netværk for lånesamarbejde

Efter en lang og ufrivillig pause genoptager Det Kgl. Bibliotek de populære møder for biblioteksmedarbejdere med særlig interesse i bibliotekernes lånesamarbejde

Flyvende bøger mod blå himmel
Foto: Colourbox

Det er med stor glæde og forventning, at vi genoptager Det Kgl. Biblioteks netværksmøder for "lånesamarbejsentusiaster". Netværket for lånesamarbejde har fungeret i mere end et årti, hvor vi har udvekslet tips og tricks og har opdateret vor viden om systemer og arbejdsgange. Vi glæder os over at være tilbage efter 2 års pause og indbyder til møder i midten af november.

Netværksmøderne finder sted som to møder med identiske dagsordner. Det ene afholdes på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og det andet i Ballerup.

Deltagerbegrænsning og ny tilmeldingsprocedure

Corona har ikke helt sluppet taget endnu, så derfor tilbyder vi kun tilmelding af én deltager pr bibliotek, samtidigt med at møderne har deltagerbegrænsning. Når vi deltagerloftet, vil vi prioritere medarbejdere fra folkebiblioteker først.

Når du tilmelder dig netværksmødet modtager du en bekræftelse på din anmodning. Efter tilmeldingsfristens udløb kontakter vi alle tilmeldte.

Tilmeldingsfristen er 1.oktober 2021.

(Se program nederst på siden)

Møderne finder sted

Tirsdag den 16. november 2021 på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus

Torsdag den 18. november 2021 på DBC i Ballerup

Tilmeldingfristen er udløbet

Program

(Ret til ændringer forbeholdes)

Tidspunkt: kl. 9.45 – 15.30

09.45 - 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 - 10.15 Velkomst og præsentation Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek

10.15 - 11.45 Status fra Det Kgl. Bibliotek – Nationalt Lånecenter Henrik Haagensen og Else Refstrup

  • Digital Artikelservice og videnskabelige artikler
  • Nyt bibliotekssystem og afledte effekter i forhold til lånesamarbejdet

11.45 - 12.45 Frokost

12.45 - 14.15 Status fra DBC Nanna Agergaard, Linda Schwartz Karlsen og Sarah Hvidberg.

  • Nyt bibliotek.dk
  • Ny VIP-base
  • Lånesamarbejde, Netpunkt og BOB
  • DBC’s brugerorganisation

14.15 - 14.45 Kaffe og kage

14.45 - 15.15 KB/CB samarbejde om materialeoverbygning Vibeke Nielsen, Det Kgl. bibliotek

15.15 - 15.30 Eventuelt, opsamling og næste møde