Digital Artikelservice Statistik 2017

Tabellen (excel) indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på kvartaler. Forbruget er opdelt i direkte leverance til bruger, leverance til biblioteket og samlet amt.

Smartphone med opadgående statistikkurve
Foto: Det Kgl. Bibliotek